بایگانی

حقوق تجارت

با توجه به ملاک ماده 130 قانون تجارت و مواد 118 و 135 همان قانون اقدام مدیر عامل به انجام معامله در مقابل شرکت خواهان دعوی اصلی معتبر است

تشخیص اصراری بودن موضوع

تشخیص اصراری بودن موضوع « موقعی رأی صادره از دادگاه یا شعبه دیوان عالی به اکثریت تأیید می گردد که نسبت به موضوعات مطروحه قاطعاً...

آیین دادرسی مدنی

آیین دادرسی مدنی حق الوکاله « مطالبه خسارت حق الوکاله » رأی اصراری شماره 195-2/12/1348 هیأت عمومی دیوان عالی کشور : چون خواسته دعوی که به عنوان...

آرا اصراری دیوان عالی کشور – حقوق مدنی

آرا اصراری دیوان عالی کشور - حقوق مدنی اجاره « مستأجر می تواند به مزاحم رجوع کند » رأی اصراري شماره 812-30/6/1312 : مقصود از ماده (488 قانون...

نظریات متفرقه

نظریات متفرقه آمره بودن قانون تملك آپارتمان ها سؤالات: الف - آيا قانون تملك آپارتمان ها كلاً از قوانين آمره است؟ ب - آيا با توافق هم مالكين...

نظریات مشورتی مربوط به قانون تجارت

نظریات مشورتی مربوط به قانون تجارت امكان استيفاي طلب از اموال شركت تجارتي سؤال - چنانچه مديرعامل يك شركت تجارتي كه به تنهايي صاحب حق امضاء...

نظریات مشورتی مربوط به آیین دادرسی مدنی

نظریات مشورتی مربوط به آیین دادرسی مدنی ابلاغ سئوال ـ نحوه ابلاغ دادخواست و سایر اوراق قضایی به ایرانیان مجهول المکان چیست ؟ نظریه مشورتی شماره 2503/7-12/6/60...

سایر آرا

سایر آرا « صلاحيت دادگاه رسيدگي‌كننده به دعوي چك » شماره5502/ه- پرونده وحدت رويه رديف:83/22 هيأت عمومي محضر مبارك حضرت آيت‌الله مفيد دامت بركاته رياست محترم ديوان عالي كشور بسمه‌تعالي احتراماً...

آرا مربوط به مسائل متفرقه

آرا مربوط به مسائل متفرقه « حكم غيابي دادگاه بخش در مورد خواسته كمتر از بيست هزار ريال قابل اعتراض است » روزنامه رسمي 8760-13/11/1353 حكم...

آرا مربوط به مقررات فرجام و رسیدگی فرجامی

آرا مربوط به مقررات فرجام و رسیدگی فرجامی « قبول دادخواست فرجامي نسبت به احكام مربوط به تصرف عدواني كه مرجع رسيدگي بدوي دادسرا بوده...

آرا مربوط به وقف و امور وقف و موقوفات

آرا مربوط به وقف و امور وقف و موقوفات « تصرف به عنوان وقفيت دليل وقفيت است تا خلافش ثابت گردد » حكم شماره 699-17/4/1334 در موضوع...

آرا مربوط به هزینه های دادرسی

آرا مربوط به هزینه های دادرسی « در موردي كه دو يا چند تن متضامناً به پرداخت مبلغي محكوم گردند و تمام يا بعضي از...

آرا مربوط به قانون مدنی

آرا مربوط به قانون مدنی ماده 218 قانون مدني مبني بر عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دين ناظر به صورتي است كه دين...

آرا مربوط به صلاحیت و عدم صلاحیت

آرا مربوط به صلاحیت و عدم صلاحیت « آنچه كه از تبصره 2 ماده 2 قانون اجازه ساختمان راه آهن خور موسي ... مصوب 305...

آرا مربوط به صلاحیت دیوان عالی کشور

آرا مربوط به صلاحیت دیوان عالی کشور « چنانچه بين دادگاه‌هاي دادگستري و ديوان عدالت اداري در امر صلاحيت اختلاف حاصل شود رسيدگي و حل...