اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران
Browsing Category

قانون

قانون ثبت اسناد و املاک – مواد مخصوصه

قانون ثبت اسناد و املاک مواد مخصوصه ماده 137- هر یك از مستخدمین ثبت كه به عنوان كفالت شغل بالاتری را اشغال نماید حق دارد نصف حقوق رتبه خود و نصف حقوق بودجه مقامی را كه متكفل است دریافت دارد مشروط بر این كه شغل بالاتر نمایندگی - مسئولیت دفتر…

معنی لغات حقوقی ( گ )

گارد صنعت نفت : براي حفاظت تأسيسات و اموال و اسناد صنعت نفت سازماني به نام گارد صنعت نفت در شركت ملي نفت ايران تشكيل مي‌شود و افراد سازمان مزبور در اجراي قانون مجازات اخلالگران در صنايع نفت مصوب سال 1336 در موقع نگهباني داراي وظايف و…

معنی لغات حقوقی ( ک )

كابوتاژ عبارت از حمل كالا از يك نقطه به نقطه ديگر كشور از راه دريا يا رودخانه‌هاي مرزي است و كالايي كه از لحاظ نزديكي راه يا رعايت صرفه تجارتي از يك نقطه به نقطه ديگر كشور با عبور از خاك كشور خارجي حمل شود نيز مشمول مقررات كابوتاژ مي‌شود و…

الزام به انجام تعهد در مورد فروش زمین

الزام به انجام تعهد در مورد فروش زمین سئوال ـ آیا با وجود قوانین اصلاحات ارضی که انتقال اراضی مزروعی را ممنوع نموده یا قوانینی که اخیراً در مورد محدودیت انتقال اراضی شهری به تصویب رسیده است , صدور حکم به الزام به انجام تعهد در مورد قولنامه…

اعتبار عادی در معاملات راجع به املاک دارای سابقه ثبتی

اعتبار عادی در معاملات راجع به املاک دارای سابقه ثبتی سئوال ـ انجام معامله با سند عادی در املاکی که دارای سابقه ثبتی می باشد صحیح و قانونی است یا خیر و آیا دادگاه بایستی به اینگونه اسناد ترتیب اثر بدهد یا نه ؟ نظریه مشورتی شماره…

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف كنندگان – سایر مقررات

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف كنندگان - سایر مقررات ماده31- در تمامی مراحل رسیدگی، طرفین پرونده حق استفاده از وكیل را دارند. ماده32- در صورتی كه واحدهای صنفی و غیرصنفی متخلف همكاری لازم را با سازمان حمایت، سازمان…

فرآیند دریافت، ثبت و بررسی شكایات توسط انجمن

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف كنندگان فرآیند دریافت، ثبت و بررسی شكایات توسط انجمن مرحله اول - دریافت و ثبت شكایت ماده18- اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند در راستای استیفای حقوق مصرف كنندگان، شكایت خود در مورد تخلفات این…

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف كنندگان – ضوابط مربوط به عملكرد مالی

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف كنندگان - ضوابط مربوط به عملكرد مالی ماده15- نحوه تأمین منابع مالی انجمن در چارچوب قوانین و مقررات به شرح ذیل می باشد: الف - اخذ كارمزد برای جبران هزینه های متقبل شده پس از استیفای…

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف كنندگان – نظارت

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف كنندگان - نظارت ماده 9- وظایف مراجع نظارتی موضوع این آیین نامه در رابطه با انجمن ها به شرح زیر می باشد: الف - تطبیق فعالیت انجمن با موضوع ماده (11) قانون ب - رسیدگی به گزارش ها و…

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف كنندگان – ثبت انجمن ها

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف كنندگان - ثبت انجمن ها ماده2- انجمن ها پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت و اخذ پروانه فعالیت برابر ضوابط این آیین نامه رسمیت می یابند. تبصره1- انجمن های شهرستان و استان در سازمان…

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف كنندگان – تعاریف

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف كنندگان - تعاریف             ماده1- در این آیین نامه واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به كار می روند: الف - حقوق مصرف كننده: حقوقی كه عرضه كنندگان كالا و خدمات منفرداً و مشتركاً از…