اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران
Browsing Category

دفاتر اسناد رسمی

قانون معافیت كلیه دانشجویان بورسیه و اعضای هیأت علمی

قانون معافیت كلیه دانشجویان بورسیه و اعضای هیأت علمی كه جهت تحصیلات عالی یا استفاده از فرصت های مطالعاتی به خارج از كشور اعزام می گردند از پرداخت حق الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمی ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون اعضای هیأت علمی…

آیین نامه ثبت انتقالات و معاملات کشتی ها

آیین نامه ثبت انتقالات و معاملات کشتی ها ماده1 - ثبت کلیه انتقالات و معاملات و اقاله راجع به کشتی ها اعم از عین یا منفعت اجباری است و منحصراً به وسیله دفاتر اسناد رسمی که طبق مقررات این آیین نامه از طرف اداره کل ثبت اسناد و املاک اجازه…

نظام نامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق

نظام نامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق شماره 8221/78/1-22/8/1378 ماده 1 - دفتر ازدواج و طلاق از یکدیگر تفکیک شده و هریک از این دو دفتر جداگانه تهیه و چاپ خواهد شد. ماده 2 - اشخاص زیر را می توان به سردفتری ازدواج از طریق…

لایحه قانونی تصفیه سردفتران و دفتریاران

لایحه قانونی تصفیه سردفتران و دفتریاران مصوب 13/6/1358 شورای انقلاب اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1 - برای تصفیه سردفتران و دفتریاران کشور ، هیأتی مرکب از سه سردفتر و دو دفتریار اول به عنوان اعضای اصلی و یک سردفتر و یک…

تصویب نامه در خصوص تعرفه جرایم سردفتران و دفتریاران

تصویب نامه در خصوص تعرفه جرایم سردفتران و دفتریاران و تعرفه صدور یا تمدید پروانه اشتغال شغل مشاور املاک و خودرو مصوب 11/2/1381 هیأت وزیران در جلسه مورخ 11/2/1381 بنابه پیشنهاد شماره 669/34/1 مورخ 26/1/1381 سازمان ثبت و اسناد و املاک…

تصویب نامه برای تقسیم و تنظیم ثبت اسناد

تصویب نامه برای تقسیم و تنظیم ثبت اسناد برای تقسیم و تنظیم ثبت اسناد راجع به وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت ها و بانک های دولتی و شهرداری ها بین دفاتر اسناد رسمی ، در تهران هیاتی مرکب از نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی و رییس کانون…

اصلاح ماده 69 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی

اصلاح ماده 69 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ماده69 - آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی (اصلاحی 20/10/1385) « ماده69 - اموال و اشیاء زیر از مستثنیات دین است و بازداشت نمی شود : 1- مسکن متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب النفقه او. 2-…

قانون راجع به رشد متعاملین

 قانون راجع به رشد متعاملین ماده واحده - از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات به استثنای نکاح و طلاق ، محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی باید کسانی را که به سن 18 سال شمسی تمام نرسیده اند اعم از ذکور و…

آیین نامه تشکیل صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی

اصلاح موادی از آیین نامه تشکیل صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی ماده1 - در ماده (1) عبارت (و کارکنان ) بعد از عبارت ( پرداخت وام به سردفتران و دفتریاران ) اضافه می شود. ماده 2- ماده (2) به این شرح اصلاح می شود : سرمایه…

آیین نامه تشکیل صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران دفاتراسناد رسمی

آیین نامه تشکیل صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران دفاتراسناد رسمی ماده1 - در اجرای ماده 57 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب تیرماه 1354 و به منظور کمک های ضروری با پرداخت وام به سردفتران و دفتریاران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی صندوقی به نام…

آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی ماده 1 - دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک اعم از قطعی ، شرطی هبه ، معاوضه ، صلح ، وقف و وصیت ، مطابقت مشخصات ملک و مالک ( مندرج در سند…

قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی ماده 1- دفاتر اسناد رسمی موظفند با رعایت بند های زیر پس از دریافت دلایل مالکیت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت ثبتی (حسب مورد) و عدم بازداشت…

تعرفه حق التحرير دفاتر اسناد رسمی

 تعرفه حق التحرير دفاتر اسناد رسمی به استناد ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 و بنا به اختيار تفويضی شماره 10155831مورخ 16/7/1383 قوه قضایيه تعرفه حق التحرير دفاتر اسناد رسمی به شرح زير اصلاح و تصويب می شود تا از تاريخ 1/4/1385 در…

قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده قانون دفاتر اسناد

قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 4/1354 ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون درآمد حاصل از حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 25/4/1354 به شرح زیر…

دستورالعمل ماده 12 آیین نامه بیمه بازنشستگی سردفتران

دستورالعمل ماده 12 آیین نامه بیمه بازنشستگی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی ماده 1- اداره کل امور اسناد و سردفتران موظف است اسامی دفتریاران اولی که دفترخانه آنها به هر علت از قبیل فوت ، انفصال ، بازنشستگی سردفتر تعطیل و آنان بیکار می…