اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران
Browsing Category

قوانین و مقررات اوقاف

آیین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از محل هدایای مستقل

آیین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از محل هدایای مستقل و حق التولیه و حق النظاره و اداره امور اماکن مذهبی ماده 1 - سازمان اوقاف و امورخیریه که در این تصویب نامه به اختصار سازمان نامیده می شود، مجاز است مبلغ شانزده میلیون و پانصدو بیست…

لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای مرکزی اوقاف

لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای مرکزی اوقاف ماده واحده - از تاریخ تصویب این لایحه کلیه وظائف و اختیارات شورای عالی اوقاف مستند به ماده 5 قانون تفکیک وزارت فرهنگ و هنر مصوب آذر ماه 1343 و آيين‌نامه اجرایی قانون مزبور و سایر قوانین و…

آیین نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

آیین نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ماده 1- شعب تحقیق شامل دو قسمت حقوقی و حسابرسی است و هر شعبه مرکب از یک رئيس و دو محقق می باشد. در هر حوزه تحقیق رئيس شعبه حقوقی ریاست هيأت تحقیق آن حوزه را به عهده…

نظریه فقهای شورای نگهبان در خصوص ماده 7 قانون تشکیلات

نظریه فقهای شورای نگهبان در خصوص ماده 7 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه شماره 339 - 8/3/1374 فقهای شورای نگهبان در جلسه 7/3/1374 با استفاده از اصل چهارم قانون اساسی نسبت به ماده 7 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان…

آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ماده1 - سازمان حج و زیارت موظف است در چهارچوب سیاست های مصوب کشور ، برنامه های لازم را در زمینه برگزاری مراسم حج تمتع و غیره وزیارت عتبات مقدس و اماکن متبرک…

قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ماده1 - از تاریخ تصویب این قانون سازمان اوقاف به سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تغییر نام می یابد و امور ذیل به عهده این سازمان واگذار می‌گردد. 1- اداره امور موقوفات عام که فاقد…

قانون راجع به اراضی دولت و شهرداری ها و اوقاف و بانک ها

قانون راجع به اراضی دولت و شهرداری ها و اوقاف و بانک ها ماده واحده - 1 - هرگاه دولت یا شهرداری تشخیص دهد که در تهران و اطراف آن از میدان سپه تا شعاع 100 کیلومتري از هر سمت از طرف افراد یا اشخاص حقوقی نسبت به اراضی متعلق به دولت که در…

قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و اداره اوقاف

قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و اداره اوقاف ماده 1 - دعاوی اداره اوقاف بر اشخاص و دعاوی اشخاص بر اداره اوقاف راجع به وقفیت اموال منقول و غیرمنقول یا بالعکس مشمول ماده 4 قانون 13 آبان ماه 1309 راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت نبوده و در…

آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه

آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه ماده 1 - تعاریف و اصطلاحات : 1 ـ مصلحت وقف : تأمین نظر واقف و منابع موقوف علیهم بارعایت غبطه موقوفه . 2 ـ متصرف : حسب مورد زارعان صاحب نسق یا قائم مقام قانونی آنان ،…

قانون استفساريه تبصره (5) قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه

قانون استفساريه تبصره (5) الحاقي به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه موضوع استفساريه: ماده واحده - آيا منظور مقنن از تبصره (5) الحاقي به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب…

قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه

قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت خود برمی گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه…

آیین نامه اجرایی تبصره ماده یک لایحه قانونی تجدید قرارداد اموال موقوفه

آیین نامه اجرایی تبصره ماده یک لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیان اماکن متبرکه مذهبی و مساجد ماده 1 - سازمان اوقاف مکلف است ضوابط و شرایط لازم و ضروری برای تنظیم اجاره نامه مستأجران و…

لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه

لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیان و امنا و نظار اماکن متبرکه مذهبی و مساجد ماده 1 ـ به منظور جلوگیری از هر گونه تضییع حق در موقوفات کشور و تنظیم اسناد و قرار داد اجاره و تعیین اجاره بهای…

قانون اوقاف

قانون اوقاف ماده 1 - از تاریخ تصویب این قانون امور ذیل به عهده سازمان اوقاف واگذار می شود: 1ـ اداره امور موقوفات عامه که متولی ندارد یا مجهول التولیه است . 2 ـ نظارت کامل بر کلیه اعمال مربوط به تولیت و نظارت متولیان و نظارت موقوفات…