اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران
Browsing Category

آیین نامه اجرایی قانون گزینش کشور

آیین نامه اجرایی قانون گزینش کشور – كليات

آیین نامه اجرایی قانون گزینش کشور - كليات ماده 1 - در اين آیين نامه عبارات اختصاري زير جايگزين عناوين كامل آنها مي گردد : الف - ( هيأت عالي) به جاي هيأت عالي گزينش. ب - ( هيأت) به جاي هيأت مركزي گزينش . ج - ( هسته) به جاي هسته گزينش.…