مرور رده

قانون مالیات بر ارزش افزوده

قانون مالیات بر ارزش افزوده – سایر مقررات

 قانون مالیات بر ارزش افزوده سایر مقررات ماده 34 - مؤدیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر، صورتحساب ها و سایر فرم های مربوط ، ماشین های صندوق و یا سایر وسایل و روش های نگهداری حساب که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می ‌کند…

سازمان ماليات بر ارزش افزوده و وظايف و اختيارات آن

 قانون مالیات بر ارزش افزوده سازمان ماليات بر ارزش افزوده و وظايف و اختيارات آن ماده 24 - سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون ، ساختار و تشکیلات مورد نیاز خود را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی به…

قانون مالیات بر ارزش افزوده – وظایف و تکالیف مؤدیان

 قانون مالیات بر ارزش افزوده وظایف و تکالیف مؤدیان ماده 18 - مؤدیان مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می نماید نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرم های مربوطه اقدام و ثبت نام نمایند. ماده 19…

قانون مالیات بر ارزش افزوده – مأخذ ، نرخ و نحوه محاسبه مالیات

 قانون مالیات بر ارزش افزوده مأخذ ، نرخ و نحوه محاسبه مالیات ماده 14- مأخذ محاسبه مالیاتی ، بهای کالا یا خدمات مندرج در صورتحساب خواهد بود . در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خوداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته…

قانون مالیات بر ارزش افزوده – معافیت ها

 قانون مالیات بر ارزش افزوده معافیت ها ماده 12 - عرضه کالاها و ارائه خدمات زیر و همچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می باشد: 1 - محصولات کشاورزی فرآوری نشده. 2 - دام و طیور زنده ، آبزیان ، زنبور عسل و نوغان. 3 -…

قانون مالیات بر ارزش افزوده – کلیات و تعاریف

قانون مالیات بر ارزش افزوده کلیات و تعاریف ماده 1- عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می باشد. ماده 2 - منظور از مالیات در این قانون به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم،…