مرور رده

موجر و مستاجر

آیین نامه شرایط متقاضیان اجاره واحدهای استیجاری

آیین نامه شرایط متقاضیان اجاره واحدهای استیجاری مصوب 28/7/1378 ماده 1 - کلیه اشخاص حقیقی متقاضی اجاره و یا اجاره به شرط تملیک باید دارای شرایط زیر باشند : 1- حداکثر درآمد متقاضی معادل دو (2) برابر حداقل حقوق و دستمزد موضوع قانون کار باشد…

قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری

قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 24/3/1377 ماده 1 - دولت مکلف است همه ساله حداقل ده درصد (10%) تعداد واحدهای مسکونی ، شهری منظور شده در برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور را از طریق فراهم کردن…

قانون محل مطب پزشکان‌

قانون محل مطب پزشکان‌ ماده واحده - فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته ‌در ساختمان های مسکونی و تجاری و ملکی و اجاری بلامانع است‌. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه ‌بیستم دی ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای…

لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران‌

لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران‌در مورد واگذاری قسمتی از پارک ها و میادین‌و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول ‌قانون مالک و مستأجر ماده واحده - به‌ منظور تسهیل و بهبود در عرضه خدماتی که درپارک ها و میادین و سایر آنچه را…

لایحه قانونی‌، واگذاری و تخلیه اماکن در فرودگاه

لایحه قانونی‌، واگذاری و تخلیه اماکن و محل ها در فرودگاه های کشور ماده 1 - به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده می‌شود اماکن ‌و محل هایی نظیر دفتر کار شرکت ها و موسسات محل رستوران ‌، تریا، فروشگاه ‌، غرفه‌، کیوسک‌، زمین و غیره را در…

لایحه قانونی‌نحوه تخلیه‌ساختمان های استیجاری

لایحه قانونی‌نحوه تخلیه‌ساختمان های استیجاری ‌به وسیله وزارتخانه‌ها و شرکت ها و سازمان های دولتی‌ ماده واحده - وزارتخانه‌ها و ادارات و شرکت ها و سازمان های ‌دولتی تابعه و وابسته می‌توانند هریک از ساختمان های استیجاری را که در اختیار دارند…

تمديد مدت ممنوعيت تخليه مقرر در قانون ممنوعيت

آيين نامه اجرايي تبصره 1 ماده واحده قانون تمديد مدت ممنوعيت تخليه مقرر در قانون ممنوعيت تخليه اماكن و‌واحدهاي آموزشي و پرورشي در اختيار وزارت آموزش و پرورش ماده 1 - كميسيون موضوع تبصره يك ماده واحده قانون تمديد مدت ممنوعيت تخليه مقرر در…

قانون تمدید مدت ممنوعیت تخلیه

قانون تمدید مدت ممنوعیت تخلیه مقرر در قانون ممنوعیت تخلیه اماکن و واحدهای آموزشی و پرورشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش مصوب 1/6/1377 ماده واحده - به موجب این قانون ممنوعیت مقرر در قانون ممنوعیت تخلیه اماکن و واحدهای آموزشی و پرورشی در…

قانون ممنوعیت تخلیه اماکن و واحدهای آموزشی

قانون ممنوعیت تخلیه اماکن و واحدهای آموزشی و پرورشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش‌ ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون تخلیه اماکن آموزشی‌ و پرورشی که در تصرف وزارت آموزش و پرورش می‌باشد پس از احراز عسر و حرج طبق موازین قضائی توسط دادگاه…

آیین‌نامه احداث و عرضه مسکن اجاره‌ای

آیین‌نامه احداث و عرضه مسکن اجاره‌ای ماده 1 - به استناد ماده (6) قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری - مصوب 1377-سالانه پنجاه هزار واحد مسکونی اجاره‌ای توسط بخش غیردولتی و با استفاده از تسهیلات و حمایت های دولت و سیستم بانکی…

مصوبه مجمع مصلحت نظام در خصوص حق کسب ‌یا پیشه یا تجارت‌

مصوبه مجمع مصلحت نظام در خصوص حق کسب ‌یا پیشه یا تجارت‌ ماده واحده - در مورد «حق کسب یا پیشه یا تجارت‌» مطابق‌ قانون روابط موجر و مستأجر، مصوب دوم مرداد ماه یک هزار وسیصد و پنجاه و شش عمل شود. ماده واحده الحاقیه به قانون ‌روابط موجر و…

آیین‌نامه اجرایی قانون خرید و تملک اماکن‌ آموزشی استیجاری‌

آیین‌نامه اجرایی قانون خرید و تملک اماکن‌آموزشی استیجاری‌ ماده 1 - وزارت آموزش و پرورش و نهضت سوادآموزی‌ ، فهرست مشخصات املاک استیجاری در اختیار خود را که تملک آنها به صرفه و صلاح دولت و مورد نیاز می‌باشد، پس از کسب موافقت ‌کتبی مالک‌،…

قانون خرید و تملک اماکن آموزشی استیجاری‌

قانون خرید و تملک اماکن آموزشی استیجاری‌ ماده 1 - وزارت آموزش و پرورش و (نهضت سواد آموزی‌) مجاز است با استفاده از تسهیلات اعتباری سیستم بانکی مطابق ماده‌ (2) این قانون املاک کلیه واحدهای آموزشی و پرورشی و اداری و استیجاری مورد نیاز خود را…

قانون اصلاح لايحه قانوني احداث پايانه هاي مسافربري

قانون اصلاح لايحه قانوني احداث پايانه هاي مسافربري و ممنوعيت تردد اتومبيل هاي مسافربري برون شهري در داخل شهر تهران ماده واحده - عنوان لايحه قانوني احداث ترمينال هاي مسافربري و ممنوعيت تردد اتومبيل هاي مسافربري بين شهري در داخل شهر تهران…

آيين نامه اجرايي قانون روابط موجر ومستأجرمصوب 19/2/1378

آيين نامه اجرايي قانون روابط موجر ومستأجرمصوب 19/2/1378 ماده 1- منظور از واژه قانون در اين آيين نامه قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26/5/1376 مي باشد . ماده 2- مواد زير مشمول مقررات قانون نمي باشد : 1- روابط استيجاري قبل از اجراي قانون .…