مرور رده

قانون ازدواج و طلاق

قانون تأمين زنان و كودكان بي سرپرست

قانون تأمين زنان و كودكان بي سرپرست ماده 1 - به پيروي از تعاليم عاليه اسلام در جهت حفظ شئون و حقوق اجتماعي زن و كودك بي سرپرست و زدودن آثار فقر از جامعه اسلامي و به منظور اجراي قسمتي از اصل بيست و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، زنان…

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور شماره 6012/ هـ . 16/6/1387 بسمه تعالی الف) مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف 87/3 وحدت رویه ، رأس ساعت 10 بامداد روز سه شنبه مورخ 22/5/1387 به ریاست حضرت آیت الله مفید…

آيین نامه ی اجرایی قانون الحاق قانون مدنی

آيین نامه ی اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده (1082) قانون مدنی ماده 1-چنانچه مهریه وجه رایج باشد مرجع صالح بنا به درخواست هریک از زوجین میزان آن را با توجه به تغییر شاخص قیمت سال زمان تأدیه نسبت به سال وقوع عقد محاسبه و تعیین می نماید.…

قانون الحاق قانون مدنی درخصوص مهریه‌

قانون الحاق یک تبصره به ماده (1082) قانون مدنی درخصوص مهریه‌ ماده واحده - یک تبصره به شرح ذیل به ماده (1082) قانون مدنی ‌الحاق می‌گردد : تبصره - چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص ‌قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد…

نحوه محاسبه ارزش مهریه وجه رایج کشور

نحوه محاسبه ارزش مهریه وجه رایج کشور بر اساس ماده2 آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده قانون مدنی مصوب مورخ 13/2/1377 هیات محترم وزیران ، نحوه محاسبه ارزش فعلی مهریه به ترتیب ذیل می باشد. مبلغ مهریه مندرج درعقد نامه*(عدد شاخص در…

قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم‌امکان سازش

قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم‌امکان سازش ماده واحده - گواهی صادره از مراجع قضایی در خصوص عدم ‌امکان سازش بین زن و شوهر، چنانچه ظرف مدت سه ماه از تاریخ ‌ابلاغ‌، به دفتر ثبت طلاق تسلیم نشود، از اعتبار ساقط خواهد بود. در صورتی که ظرف مدت…

قانون تفسیر اصلاح مقررات مربوط به طلاق

قانون تفسیر تبصره‌های 3 و 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق موضوع استفساریه‌ نظر به این که در مورد تبصره 3 و 6 «قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق » که با اصلاحاتی در تاریخ 28/8/1371 به تصویب ‌مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است‌،جمعی معتقدند…

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق

آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ماده 1 - نسبت به درخواست های طلاق که از طرف زوجین یا یکی از آنها به دادگاه مدنی خاص تسلیم می شود، چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه حل و فصل نگردید، رسیدگی به موضوع…

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون زوج هایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند. چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و…

نظام نامه ماده 2 ثبت ازدواج و طلاق مصوب آبان ماه 1310

نظام نامه ماده 2 ثبت ازدواج و طلاق مصوب آبان ماه 1310 نظر به مدلول ماده 2 قانون ثبت ازدواج و طلاق مصوب 23 مرداد 1310 و در تعقیب نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مورخه 17 مهرماه 1310 وزارت عدلیه مقرر می‌دارد : ماده 1 - ذیل ثبت ازدواج و طلاق…

نظام نامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب مهرماه 1310

نظام نامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب مهرماه 1310 نظر به مدلول ماده 1 قانون ثبت ازدواج و طلاق وزارت عدلیه موارد ذیل را مقرر می‌دارد : ماده 1- دفاتر ثبت ازدواج و طلاق مجلد بوده و کلیه صفحات آن به امضای مدعی‌العموم یا نماینده او رسیده و به…

آيین‌نامه متحد الشکل شدن ثبت ازدواج و طلاق

آيین‌نامه متحد الشکل شدن ثبت ازدواج و طلاق وزیر عدلیه برای این که مسئله ثبت عقد ازدواج و طلاق در دفاتر مربوطه متحد الشکل بوده و کلیه دفاتر از روی یک اسلوب‌ عمل ثبت را انجام بدهند دستورات ذیل را مقرر می‌دارد : 1- در هر حوزه‌ای که از طرف…

قانون منع ازدواج كارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بيگانه

قانون منع ازدواج كارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بيگانه ماده واحده - از اين تاريخ ازدواج كارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بيگانه و يا كساني كه قبلاً بر اثر ازدواج به تابعيت ايران درآمده اند ممنوع است. كارمندان متخلف صلاحيت ادامه خدمت…

قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني

قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي ماده واحده - فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي كه در ايران متولد شده يا حداكثر تا يك‌سال پس از تصويب اين قانون در ايران متولد مي‌شوند مي‌توانند بعد…

آیین نامه ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی آواره

آیین نامه ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی آواره (دارندگان کارت هویت ویژه اتباع خارجی) ماده1- به وزارت کشور ( اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ) اجازه داده می شود در صورت تقاضای ثبت ازدواج از سوی مرد تبعه ایران با زن تبعه خارجه دارای…