مرور رده

مصوبات شورای عالی معماری

نحوه بررسی و تصویب طرح های جامع شهری

نحوه بررسی و تصویب طرح های جامع شهری شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درجلسه مورخ 1/4/71 مراحل مختلف بررسی و تصویب طرح های جامع شهر را به استناد بند 1 ماده 4 قانون تأسيس شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران به شرح زیر تصویب نمود.…

ضوابط و نحوه تعیین عرض بستر و حریم رودخانه ، انبار و مسیل ها واقع در شهرها

ضوابط و نحوه تعیین عرض بستر و حریم رودخانه ، انبار و مسیل ها واقع در شهرها و حریم استحفاظی آنها 1 - وزارت نیرو حجم سیلاب رودخانه ها ، انهار و مسیل های واقع در شهرها و محدوده استحفاظی آنها را در دوره های تناوب 20 ، 25 ، 50 ، 100 ساله ، در…

ضوابط نحوه استفاده از زمین های واقع در معرض خطر بالا آمدن آب دریای خزر

ضوابط نحوه استفاده از زمین های واقع در معرض خطر بالا آمدن آب دریای خزر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 7/5/1370 با توجه به نتایج مطالعات انجام شده توسط وزارت نیرو درمورد تغییرات آب دریای خزر ضمن تأکید بر اهمیت و ارزش اراضی…

مشخصات پهنه بندی اقلیمی ایران و روش های کلی طراحی مسکن

مشخصات پهنه بندی اقلیمی ایران و روش های کلی طراحی مسکن ، ساختمان و شهرسازی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درتاریخ 13/3/1370 مطالعات پهنه بندی اقلیمی ایران را که توسط مراکز تحقیقات ساختمان و مسکن وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی…

ضوابط و مقررات افزایش تراکم و بلند مرتبه سازی

ضوابط و مقررات افزایش تراکم و بلند مرتبه سازی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 24/10/69 به منظور نیل به اهداف : - استفاده بیشتر و بهتر از سطح زمین در شهرها برای اسکان جمعیت . - تامین فضای باز و محیط زیست بهتر.…

بررسی مصوبات قبلی کمیسیون های ماده 5

بررسی مصوبات قبلی کمیسیون های ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه 17/10/69 مقرر نمود که واحد شهرسازی و معماری مصوبات قبلی کمیسیون های ماده 5 را از لحاظ عدم مغایرت با مصوبات شورای عالی و تطبیق با حدود اختیارات قانونی کمیسیون…

اصلاحیه بند 3 ضوابط حفظ حریم و اراضی مجاور راه ها در محدوده استحفاظی

اصلاحیه بند 3 ضوابط حفظ حریم و اراضی مجاور راه ها در محدوده استحفاظی بند 3 - احداث هرگونه ساختمان و تأسيسات در طرفین کلیه راه های بین شهری واقع در محدوده استحفاظی و حریم شهرها به عمق 150 متر از بر حریم قانونی راه و همچنین ایجاد…

لزوم مطابقت کليه طرح های آماده سازی با طرح های جامع تفصيلی و هادی

لزوم مطابقت کليه طرح های آماده سازی با طرح های جامع تفصيلی و هادی مصوب مورخ 18/10/68 (بند 4) ب ) با توجه به لزوم حفظ حریم تصفیه خانه های فاضلاب به لحاظ مشکل بو و سایر عوامل زیست محیطی ، اولا: در انتخاب موقعیت مکانی تصفیه خانه ها…

ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای عبور و مرور معلولین

ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای عبور و مرور معلولین 1 - از این تاریخ در کلیه طرح های آتی و در دست تهیه شهرک سازی و مجتمع های مسکونی وساختمانی سراسر کشور اعم از اینکه توسط دستگاه های دولتی و وابسته به دولت و شهرداری ها و یا بخش…

ضوابط حفظ حریم و اراضی مجاور راه ها در محدوده استحفاظی و حریم شهرها

ضوابط حفظ حریم و اراضی مجاور راه ها در محدوده استحفاظی و حریم شهرها به منظور کنترل ساخت و سازهای اطراف جاده های بین شهری و کمربندی ها که عموما منجربه توسعه بی رویه به سمت جاده های مذکور می‌گردد ، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران…

مقررات ایمن سازی و احداث پناهگاه در ساختمان های مسکونی و عمومی

مقررات ایمن سازی و احداث پناهگاه در ساختمان های مسکونی و عمومی شهری به منظور حفاظت جان ساکنین و استفاده کنندگان از کلیه ساختمان های مسکونی و عمومی شهری در مقابل اثرات بمب های انفجاری معمولی از تاریخ اعلام ضوابط توسط وزارت مسکن…

متن اصلاح شده مصوبه 19/11/64 شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران

متن اصلاح شده مصوبه 19/11/64 شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران 1 - شهرداری هایی که دارای طرح جامع می باشند می توانند در قبال اضافه ارزشی که برای هر یک از قطعات اراضی شهر بر اثر ضوابط منطقه بندی و تعیین تراکم های ساختمانی و کاربری…

تصویب طرح های ملی مؤثر در توسعه شهرها توسط شورای عالی شهرسازی

تصویب طرح های ملی مؤثر در توسعه شهرها توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با توجه به لزوم تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نسبت به طرح جامع سرزمین طبق تبصره ذیل بند (ز) از ردیف 1 ماده 3 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به…

منع احداث و توسعه و ضرورت خروج تأسيسات نظامی از حریم استحفاظی شهر

منع احداث و توسعه و ضرورت خروج تأسيسات نظامی از حریم استحفاظی شهر احداث و توسعه تأسيسات نظامی از قبیل پادگان ها و میادین آموزشی و تمام یا هر قسمت از هرگونه تأسيسات دیگر متعلق به واحدهای نظامی و انتظامی كه عملکرد شهری ندارند در داخل محدوده…

دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر

دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر از آنجا که در تشخیص اساس طرح جامع موضوع ماده 5 قانون تأسيس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تا کنون ابهامات و اشکالاتی وجود داشته است (دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر) که مبتنی بر تعاریف مندرج…