مرور رده

فضای سبز

تصویب نامه راجع به انتقال صنایع آلوده کننده و مزاحم به خارج از محدوده شهر

تصویب نامه راجع به انتقال صنایع آلوده کننده و مزاحم محیط زیست شهر تهران (تهران بزرگ ) دامداری ها و مرغداری های داخل محدوده شهر تهران (تهران بزرگ) به خارج از محدوده شهر صنایع آلوده کننده و مزاحم محیط زیست شهر تهران (تهران بزرگ ) و…

آیین نامه اجرایی تبصره 82 قانون برنامه پنج ساله دوم اقتصادی ، اجتماعی

آیین نامه اجرایی تبصره 82 قانون برنامه پنج ساله دوم اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص رعایت ملاحظه زیست محیطی هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/6/1378 بنا به پیشنهاد شماره 13920 - 65 - 101 مورخ /10/1377 سازمان حفظ…

تصویب نامه در خصوص ماده (15) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا

تصویب نامه در خصوص ماده (15) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374 وزرای عضو کمیسیون مأمور تعیین حد مجاز استانداردهای محیط زیست در جلسه مورخ 15/10/1378 با رعایت تصویب نامه شماره 50467/ت 18526 ه مورخ 3/8/1377 و به استناد ماده…

آيين نامه اجرايي قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا – منابع تجاری و متفرقه

آيين نامه اجرايي قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا - منابع تجاری و متفرقه ماده 7 - در اجرای ماده (7) قانون ، دستورالعمل مربوط به مواقع اضطراری هوا توسط سازمان وسایر دستگاه های ذیربط تهیه و توسط وزارت کشور ابلاغ می شود.…

آيين نامه اجرايي قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا – کلیات

آيين نامه اجرايي قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا - کلیات ماده 1 - عبارات و اصطلاحاتی که در آیین نامه به کار رفته است ، به شرح زیر تعریف می شوند: الف - قانون : قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3/2/1374 مجلس شورای…

قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا – مقررات مختلف

قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا - مقررات مختلف ماده 33 - سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست ، برنامه های مناسب جهت تنویر افکار عمومی ، آموزش قوانین و مقررات مسائل حفاظت محیط…

قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا – مجازات ها

قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا - مجازات ها ماده 28 - افرادی که با وسایل نقلیه موتوری آلوده کننده غیر مجاز تردد می نمایند به جزاي نقدي پانصد هزار ريال و همچنین کسانی که محدودیت ها و ممنوعیت های موضوع ماده 7 این قانون را…

قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا منابع تجاری ، خانگی و منابع متفرقه

قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا  منابع تجاری ، خانگی و منابع متفرقه ماده 22 - پخش و انتشار هر نوع مواد آلوده کننده هوا بیش از حد مجاز از منابع تجاری ، خانگی ومتفرقه در هوای آزاد ممنوع است . منابع تجاری ، خانگی و متفرقه…

قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا – کارخانجات و کارگاه ها و نیروگاه ها

قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا - کارخانجات و کارگاه ها و نیروگاه ها ماده 12 - احداث کارخانجات و کارگاه های جدید و توسعه و تغییر محل و یا خط تولید کارخانجات وکارگاه های موجود مستلزم رعایت ضوابط و معیارهای سازمان حفاظت…

قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا – وسایل نقلیه موتوری

قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا - وسایل نقلیه موتوری ماده 4 - استفاده از وسایل نقلیه موتوری که بیش از حد مجاز مقرر دود و آلوده کننده های دیگر وارد هوای آزاد نمایند ممنوع است حد مجاز خروجی وسایل نقلیه موتوری توسط سازمان…

قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا – کلیات

قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا - کلیات ماده 1 - جهت تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور پاکسازی وحفاظت هوا از آلودگی ها کلیه دستگاه ها و مؤسسات و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند مقررات و سیاست های مقرر…

قانون اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها

قانون اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب1359 شوراي انقلاب ماده1- ماده (1) لايحه قانوني مذكور با الحاق دو تبصره به شرح ذيل اصلاح و جايگزين مي شود: ماده1- به منظور حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي رويه…

لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها ماده 1 - به منظور حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي رويه درختان، قطع هر نوع درخت و يا نابود كردن آن به هر طريق در معابر، ميادين، بزرگراه ها، پارك ها، بوستان ها، باغات و نيز محل هايي…