http://teshinpe.com
اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران
Browsing Category

صنوف و اماکن عمومی

آيين نامه مرده شويخانه و گورستان – شرایط دفن و امانت گذاردن در گذشتگان

آيين نامه مرده شويخانه و گورستان - شرایط دفن و امانت گذاردن در گذشتگان ماده 21 - دفن و امانت گذاردن در گذشتگان در غیر از گورستان‌های رسمی ممنوع است . ماده 22 - گودی گور باید حداقل دو متر ، طول دو متر و عرض هشتاد سانتی متر…

آيين نامه مرده شويخانه و گورستان – شرایط غسل و کفن در گذشتگان

آيين نامه مرده شويخانه و گورستان - شرایط غسل و کفن در گذشتگان ماده 10 - محل غسل باید کف آن تا یک متر از دیوار از سمت صیقلی شده و صاف پوشیده شده وهمیشه پاکیزه نگاهداری و لا اقل روزی دو مرتبه به وسیله آب آهک شسته شود. ماده 11 -…

آيين نامه مرده شويخانه و گورستان – شرایط حمل در گذشتگان

آيين نامه مرده شويخانه و گورستان - شرایط حمل در گذشتگان ماده 4 - حمل درگذشتگان قبل از تحصیل پروانه دفن ممنوع است مگر در موارد ضروری تبصره 1 - پروانه دفن را پزشک معالج مکلف است بدهد و در صورت نداشتن پزشک معالج باید به وسیله کلانتری مربوطه از…

آيين نامه مرده شويخانه و گورستان – کلیات

آيين نامه مرده شويخانه و گورستان - کلیات ماده 1 - ساختمان و انتظام مرده شویخانه و گورستان از لحاظ بهداشت تحت نظر شهرداری بوده و همچنین احداث بنگاه‌های نامبرده منوط به موافقت قبلی و دریافت پروانه از شهرداری است . ماده 2 - کسانی که…

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده واحده قانون نحوه واگذاری اماکن و میادین

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده واحده قانون نحوه واگذاری اماکن و میادین و غرفه توزیع میوه ماده 1 - اصلاحات به کار رفته در این آیین نامه به شرح زیر تعریف می‌شوند : الف - میوه و تره بار و فرآورده‌های کشاورزی ، به کلیه محصولات و…

آيين نامه چگونگي صدور پروانه كسب موقت و تبديل آن به پروانه كسب دائم

آيين نامه چگونگي صدور پروانه كسب موقت و تبديل آن به پروانه كسب دائم سایر موارد ماده 8 - به منظور نظارت بر اجرای صدور پروانه کسب موقت و دائم توسط اتحادیه‌های صنفی در تهران بزرگ کمیسیونی تحت نظارت دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های…

چگونگی تبدیل پروانه کسب موقت به دائم

آيين نامه چگونگي صدور پروانه كسب موقت و تبديل آن به پروانه كسب دائم چگونگی تبدیل پروانه کسب موقت به دائم ماده 6 - اتحادیه‌های صنفی موظفند حداکثر ظرف سه سال پس از صدور پروانه کسب موقت با اخذ مدارک زیر از متقاضیان نسبت به تبدیل…

شرایط صدور پروانه کسب موقت

آيين نامه چگونگي صدور پروانه كسب موقت و تبديل آن به پروانه كسب دائم شرایط صدور پروانه کسب موقت ماده 1 - اتحادیه‌های صنفی موظفند با رعایت این آیین نامه نسبت به صدور پروانه کسب موقت برای واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب که قبل از سال 1378 در کشور…

آیین‌ نامه اماکن عمومی

آیین‌ نامه اماکن عمومی ماده 1 - شهربانی جمهوری اسلامی ایران در اجرای وظایف انتظامی و کنترل ترافیک و سایرمسئولیت‌های محوله به امور اماکن عمومی طبق مقررات این آیین نامه نظارت و مطابق مقررات اقدام می‌نماید. ماده 2 - اماکن و مؤسسات موضوع…

آیین نامه ممنوعیت استعمال و عرضه سیگار در اماکن عمومی

آیین نامه ممنوعیت استعمال و عرضه سیگار در اماکن عمومی ماده 1 - به منظور حفظ حقوق افراد جامعه و تأمین سلامت آنها در برابر زیان‌ها و بیماری‌های ناشی از استعمال دخانیات ، استعمال هر نوع سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن عمومی مسقف به هر…

آیین نامه آسیابانی

آیین نامه آسیابانی ماده 1 - دایر کردن آسیا اعم از آبی یا بخاری و غیره برای آرد کردن غلات منوط به تحصیل پروانه از شهرداری است . مقصود از آسیای نامبرده آسیایی است که مورد احتیاج و مراجعه شهرداریها یا اهالی شهر باشد. ماده 2 - از تاریخ…

قانون نظام صنفي كشور – سایر مقررات

قانون نظام صنفي كشور - سایر مقررات ماده 75- اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی می‌توانند برای خدمات اعضای هيأت مدیره یا هيأت رئيسه خود، برحسب آیین‌ نامه‌ای که توسط دبیرخانه هيأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید،…

قانون نظام صنفي كشور – تخلفات و جریمه‌ها

قانون نظام صنفي كشور - تخلفات و جریمه‌ها ماده57 - گران فروشی : عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به بهایی بیش از نرخ‌های تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذی ربط ، عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام دادن هر…

قانون نظام صنفي كشور – هيأت عالی نظارت

قانون نظام صنفي كشور - هيأت عالی نظارت ماده 53 - هيأت عالی نظارت با تركیب زیر تشكیل می شود: الف - وزیر بازرگانی (رئيس هيأت ). ب - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی . ج - وزیر كشور. د - وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی. ه - وزیر…

قانون نظام صنفي كشور – کمیسیون نظارت

قانون نظام صنفي كشور - کمیسیون نظارت ماده 48- کمیسیون نظارت در شهرستان‌های مراکز استان‌ها و در سایر شهرستان‌های هر استان با ترتیب زیر تشکیل مي‌گردد: الف - در شهرستان‌های مراکز استان‌ها - مدیران کل یا رؤسای سازمان های زیر : بازرگانی…