اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران
Browsing Category

قانون آب و فاضلاب

آيين نامه بند 7 قانون سرمايه گذاري در طرح هاي آب – بررسی تقاضا و عقد قرارداد

آيين نامه بند 7 قانون سرمايه گذاري در طرح هاي آب - بررسی تقاضا و عقد قرارداد ماده 9 - سرمایه گذار متقاضی ، ابتدا درخواست خود در مورد تمایل به سرمایه گذاری در هر طرح مصوب را به وزارت خانه ذیربط ارائه می نماید . وزارت خانه مزبور…

آيين نامه اجرايي بند 7 قانون سرمايه گذاري در طرح هاي آب – انتخاب و معرفی طرح ها

آيين نامه اجرايي بند 7 قانون سرمايه گذاري در طرح هاي آب - انتخاب و معرفی طرح ها ماده 2 - به منظور پیگیری مراحل مختلف اجرای قانون ، حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه کمیته ای با مسئولیت معاون وزیر نیرو در امور آب و عضویت…

آيين نامه اجرايي تشويق سرمايه گذاري در طرح هاي آب كشور

آيين نامه اجرايي بند 7 ماده واحده قانون تشويق سرمايه گذاري در طرح هاي آب كشور فصل اول - تعاریف ماده 1 - اصطلاحات به کار رفته در این آیین نامه ، دارای معانی زیر هستند : الف) حقابه موجود : تعریف مقرر در تبصره (1) ماده (18) قانون توزیع…

تصویب نامه در خصوص الگوی مصرف آب در مصارف مختلف

تصویب نامه در خصوص الگوی مصرف آب در مصارف مختلف 1- وزارتخانه ها و واحدهای تابع ، شرکت های دولتی ، نهادها و سازمان ها ، مراکز نظامی و انتظامی ، نهادهای خدمات عمومی ، واحدهای تجاری و بخش های خدماتی کارخانه ها و تمامی کاربری های…

تصويب نامه در خصوص كاهش الگوي مصرف آب

تصويب نامه در خصوص كاهش الگوي مصرف آب 1- وزارتخانه ها و كليه واحدهاي تابع، شركت هاي دولتي، نهادها و ارگان ها، مراكز نظامي و انتظامي، نهادهاي خدمات عمومي، واحدهاي تجاري و بخش خدماتي كارخانه هايي كه از شبكه هاي آب شهري استفاده مي…

اساسنامه شركت هاي آب و فاضلاب روستايي استان – سرمایه شرکت

اساسنامه شركت هاي آب و فاضلاب روستايي استان - سرمایه شرکت ماده 6 - سرمایه شرکت معادل پنج میلیون (5.000.000) ریال است که به پانصد سهم ده هزار ریالی تقسیم شده و کلاً متعلق به دولت است . ماده 7 - نیروی انسانی مورد نیاز ، تأسیسات…

قانون تشكيل شركت هاي آب و فاضلاب روستايي

  قانون تشكيل شركت هاي آب و فاضلاب روستايي ماده 1 - از تاريخ تصويب اين قانون به وزارت جهاد سازندگي اجازه داده مي شود به منظور نگهداري، بهره برداري، توسعه، بازسازي، مرمت و ايجاد تأسيسات مربوط به تأمين آب آشاميدني روستاها اعم از تصفيه خانه،…

قانون توسعه طرح هاي فاضلاب و بازسازي شبكه هاي آب شهري

قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرح هاي فاضلاب و بازسازي شبكه هاي آب شهري ماده واحده - به منظور بازسازي و توسعه تأسيسات آب شهرها و تكميل طرح هاي نيمه تمام فاضلاب و اولويت دادن به اجراي طرح هاي فاضلاب به شركت هاي آب و فاضلاب اجازه داده…

قانون اصلاح ماده (17) قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب

قانون اصلاح ماده (17) قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب ماده واحده - ماده (17) قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب 11/10/1369 به شرح زیر اصلاح می شود : « ماده 17 - شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور وظیفه راهبری و پشتیبانی شرکت…

قانون تشكيل شرکت هاي آب و فاضلاب

قانون تشكيل شرکت هاي آب و فاضلاب ماده 1 - ايجاد و بهره برداري تأسيسات مربوط به توزيع آب شهري و همچنين جمع آوري و انتقال و تصفيه فاضلاب شهرها در داخل محدوده قانوني شهرهاي هر استان به عهده شركت مستقلي به نام شركت آب و فاضلاب استان…

قانون راجع به قنوات

  قانون راجع به قنوات ماده 1 - اگر كسي مالك چاه قنات يا مجراي آبي در ملك غير و يا در اراضي مباحه باشد تصرف صاحب چاه يا صاحب مجري فقط من حيث مالكيت قنات و مجري و براي عمليات مربوطه به قنات و مجري خواهد بود و صاحب ملك مي تواند در اطراف چاه و…

قانون تعيين حريم درياچه احداثي در پشت سدها

قانون تعيين حريم درياچه احداثي در پشت سدها ماده 1 - با توجه به مدلول ماده 136 قانون مدني حريم درياچه هاي احداثي در پشت سدها ( بر روي خطي است موازي به فاصله افقي) يك صد و پنجاه متر از محيط اطراف تر شده مخزن سد بر مبناي حداكثر ارتفاع…

آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها ، انهار ، مسیل ها

  آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها ، انهار ، مسیل ها ، مرداب ها ، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی ، آبیاری و زهکشی ماده 1 - اصطلاحات مندرج در این آیین نامه از نظر اجرای مقررات آن در معانی ذیل به کار می رود : الف) رودخانه : مجرایی…

آيين نامه نحوه وصول عوارض به تناسب شدت آلودگي

  آيين نامه نحوه وصول عوارض به تناسب شدت آلودگي از كليه واحدهايي كه فاضلاب آنها موجب آلودگي آب هاي سطحي و زيرزميني مي شود ماده 1 - وزارت نيرو مجاز است در صورت اعلام آلودگي توسط سازمان حفاظت محيط زيست و عدم رفع آن در مهلت تعيين شده در آيين…