مرور رده

قانون آب و فاضلاب

آيين نامه بند 7 قانون سرمايه گذاري در طرح هاي آب – بررسی تقاضا و عقد قرارداد

آيين نامه بند 7 قانون سرمايه گذاري در طرح هاي آب - بررسی تقاضا و عقد قرارداد ماده 9 - سرمایه گذار متقاضی ، ابتدا درخواست خود در مورد تمایل به سرمایه گذاری در هر طرح مصوب را به وزارت خانه ذیربط ارائه می نماید . وزارت خانه…

آيين نامه اجرايي بند 7 قانون سرمايه گذاري در طرح هاي آب – انتخاب و معرفی طرح ها

آيين نامه اجرايي بند 7 قانون سرمايه گذاري در طرح هاي آب - انتخاب و معرفی طرح ها ماده 2 - به منظور پیگیری مراحل مختلف اجرای قانون ، حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه کمیته ای با مسئولیت معاون وزیر نیرو در امور آب و…

آيين نامه اجرايي تشويق سرمايه گذاري در طرح هاي آب كشور

آيين نامه اجرايي بند 7 ماده واحده قانون تشويق سرمايه گذاري در طرح هاي آب كشور فصل اول - تعاریف ماده 1 - اصطلاحات به کار رفته در این آیین نامه ، دارای معانی زیر هستند : الف) حقابه موجود : تعریف مقرر در تبصره (1) ماده (18)…

تصویب نامه در خصوص الگوی مصرف آب در مصارف مختلف

تصویب نامه در خصوص الگوی مصرف آب در مصارف مختلف 1- وزارتخانه ها و واحدهای تابع ، شرکت های دولتی ، نهادها و سازمان ها ، مراکز نظامی و انتظامی ، نهادهای خدمات عمومی ، واحدهای تجاری و بخش های خدماتی کارخانه ها و تمامی کاربری های…

تصويب نامه در خصوص كاهش الگوي مصرف آب

تصويب نامه در خصوص كاهش الگوي مصرف آب 1- وزارتخانه ها و كليه واحدهاي تابع، شركت هاي دولتي، نهادها و ارگان ها، مراكز نظامي و انتظامي، نهادهاي خدمات عمومي، واحدهاي تجاري و بخش خدماتي كارخانه هايي كه از شبكه هاي آب شهري استفاده مي…

اساسنامه شركت هاي آب و فاضلاب روستايي استان – سرمایه شرکت

اساسنامه شركت هاي آب و فاضلاب روستايي استان - سرمایه شرکت ماده 6 - سرمایه شرکت معادل پنج میلیون (5.000.000) ریال است که به پانصد سهم ده هزار ریالی تقسیم شده و کلاً متعلق به دولت است . ماده 7 - نیروی انسانی مورد نیاز ،…

اساسنامه شركت هاي آب و فاضلاب روستايي – کلیات و موضوع شرکت

اساسنامه شركت هاي آب و فاضلاب روستايي - کلیات و موضوع شرکت ماده 1 - نام شرکت ، شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ....................... است که در این اساسنامه شرکت نامیده می شود . ماده 2 - مرکز اصلی شرکت شهر…

قانون تشكيل شركت هاي آب و فاضلاب روستايي

  قانون تشكيل شركت هاي آب و فاضلاب روستايي ماده 1 - از تاريخ تصويب اين قانون به وزارت جهاد سازندگي اجازه داده مي شود به منظور نگهداري، بهره برداري، توسعه، بازسازي، مرمت و ايجاد تأسيسات مربوط به تأمين آب آشاميدني روستاها اعم از تصفيه…

قانون توسعه طرح هاي فاضلاب و بازسازي شبكه هاي آب شهري

قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرح هاي فاضلاب و بازسازي شبكه هاي آب شهري ماده واحده - به منظور بازسازي و توسعه تأسيسات آب شهرها و تكميل طرح هاي نيمه تمام فاضلاب و اولويت دادن به اجراي طرح هاي فاضلاب به شركت هاي آب و فاضلاب اجازه…

قانون اصلاح ماده (17) قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب

قانون اصلاح ماده (17) قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب ماده واحده - ماده (17) قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب 11/10/1369 به شرح زیر اصلاح می شود : « ماده 17 - شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور وظیفه راهبری و پشتیبانی…

قانون تشكيل شرکت هاي آب و فاضلاب

قانون تشكيل شرکت هاي آب و فاضلاب ماده 1 - ايجاد و بهره برداري تأسيسات مربوط به توزيع آب شهري و همچنين جمع آوري و انتقال و تصفيه فاضلاب شهرها در داخل محدوده قانوني شهرهاي هر استان به عهده شركت مستقلي به نام شركت آب و فاضلاب استان…

قانون راجع به قنوات

  قانون راجع به قنوات ماده 1 - اگر كسي مالك چاه قنات يا مجراي آبي در ملك غير و يا در اراضي مباحه باشد تصرف صاحب چاه يا صاحب مجري فقط من حيث مالكيت قنات و مجري و براي عمليات مربوطه به قنات و مجري خواهد بود و صاحب ملك مي تواند در اطراف چاه…

قانون تعيين حريم درياچه احداثي در پشت سدها

قانون تعيين حريم درياچه احداثي در پشت سدها ماده 1 - با توجه به مدلول ماده 136 قانون مدني حريم درياچه هاي احداثي در پشت سدها ( بر روي خطي است موازي به فاصله افقي) يك صد و پنجاه متر از محيط اطراف تر شده مخزن سد بر مبناي حداكثر…

آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها ، انهار ، مسیل ها

  آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها ، انهار ، مسیل ها ، مرداب ها ، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی ، آبیاری و زهکشی ماده 1 - اصطلاحات مندرج در این آیین نامه از نظر اجرای مقررات آن در معانی ذیل به کار می رود : الف) رودخانه :…

آيين نامه نحوه وصول عوارض به تناسب شدت آلودگي

  آيين نامه نحوه وصول عوارض به تناسب شدت آلودگي از كليه واحدهايي كه فاضلاب آنها موجب آلودگي آب هاي سطحي و زيرزميني مي شود ماده 1 - وزارت نيرو مجاز است در صورت اعلام آلودگي توسط سازمان حفاظت محيط زيست و عدم رفع آن در مهلت تعيين شده در…