مرور رده

اراضی شهری و املاک

قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه

قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت خود برمی گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه…

ضوابط تعیین تكلیف و نحوه تقویم اراضی و بهره مالكانه اراضی بایر

ضوابط تعیین تكلیف و نحوه تقویم اراضی و بهره مالكانه اراضی بایر و موات اصلاحات ارضی ماده1- در این تصویب نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به كار می روند: الف - آیین نامه: آیین نامه عمران اراضی بایر موضوع تصویب نامه شماره…

آيين نامه اجرایی تبصره (2) ماده (2) قانون اراضی مستحدث و ساحلی

آيين نامه اجرایی تبصره (2) ماده (2) قانون اراضی مستحدث و ساحلی ماده 1 - در این آيين نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند : الف) تالاب : مطابق بند « 1 » ماده (1) کنوانسیون رامسر شامل باتلاق ، لجن زارها و آب های طبیعی و…

قانون اراضي مستحدث و ساحلي

قانون اراضي مستحدث و ساحلي ‌ماده 1 - اصطلاحات مندرج در اين قانون به شرح زير تعريف و توصيف مي‌شوند: ‌الف - اراضي مستحدث عبارت است از زمين هايي كه در نتيجه پايين رفتن سطح آب يا هر نوع جريان آب در كرانه‌هاي دريا و درياچه‌ها و جزاير…

قانون نحوه افراز اراضی متعلق به وزارت جنگ

قانون نحوه افراز اراضی متعلق به وزارت جنگ ماده واحده - به وزارت جنگ اجازه داده می شود نسبت به دعاوی افراز اراضی که در آن تأسیسات نظامی ایجاد شده و پرونده آنها در دادگاه های دادگستری مطرح است اعم از اینکه خواهان یا خوانده باشد ، در…

لایحه قانونی مربوط به رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت راجع به املاک

لایحه قانونی مربوط به رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت راجع به املاک ماده 1 - به منظور تسهیل در رسیدگی و تسویه دعاوی اشخاصی که تا تاریخ اول تیرماه 1347 نسبت به املاک و قنواتی تقاضای ثبت نموده و در تصرف دولت می باشد اعم از اینکه…

لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک

لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک ماده واحده - در دعاوی راجع به رفع تجاوز و قلع ابنیه و مستحدثات غیرمجاز در املاک مجاور هرگاه محرز شود که طرف دعوی یا ایادی قبلی او قصد تجاوز نداشته و در اثر اشتباه در…

لایحه قانونی ترتیب رسیدگی به اختلافات و دعاوی اراضی گنبد و دشت گرگان

لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی ترتیب رسیدگی به اختلافات و دعاوی مربوط به اراضی گنبد و دشت گرگان ماده واحده - به منظور رسیدگی و رفع اختلاف نسبت به اراضی مورد تملک عمال رژیم سابق و سایر اشخاصی حقیقی و حقوقی در منطقه گنبد و دشت گرگان…

آيین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع

آيین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع ماده 1 - مسئول هر واحد ثبتی با وصول درخواست افراز از طرف یک یا چند نفر از شرکا ملک مشاعی که در حوزه ثبتی مزبور واقع شده رسیدگی به آن را به نماینده ثبت ارجاع می نماید . ماده 2 - نماینده ثبت…

قانون افراز و فروش املاك مشاع

قانون افراز و فروش املاك مشاع ماده 1 - افراز املاك مشاع كه جريان ثبتي آنها خاتمه يافته اعم از اينكه در دفتر املاك ثبت شده يا نشده باشد، در صورتي كه مورد تقاضاي يك يا چند شريك باشد با واحد ثبتي محلي خواهد بود كه ملك مذكور در حوزه…

آيين نامه اجرایی در خصوص حل مشکل اراضی بایر

  آيين نامه اجرایی مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی در خصوص حل مشکل اراضی بایر ماده 1 - اصطلاحات به کار رفته در این آيين نامه به شرح زیر تعریف می گردند : ماده واحده - مصوبه مورخ 25/5/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی در خصوص حل مشکل…

قانون‌ تفسیر مصوبه ‌مورخه‌ 25/5/1367 در خصوص‌ حل‌ مشكل ‌اراضی‌ بایر

قانون‌تفسیر مصوبه ‌مورخه‌ 25/5/1367 مجمع ‌تشخیص مصلحت‌ نظام‌ در خصوص‌حل‌ مشكل ‌اراضی‌ بایر موضوع ‌استفساریه‌ : نظر به این که بر اساس مصوبه مورخ 25/5/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص «‌حل مشکل اراضی بایر» به دولت اختیار داده شده…

مصوبه ی مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص حل مشكل اراضي باير

مصوبه ی مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص حل مشكل اراضي باير ماده واحده - كليه اراضي باير در سراسر كشور در صورت اعراض صاحبان آنها بلاعوض در اختيار دولت قرار مي گيرد و در صورت عدم اعراض، مالكين اراضي باير به دليل ضرورت ملزم به كشت بر…

قانون ‌مرجع‌ تشخیص ‌اراضی‌ موات‌ و ابطال ‌اسناد آن‌

قانون ‌مرجع‌ تشخیص ‌اراضی‌ موات‌ و ابطال ‌اسناد آن‌ ماده‌واحده‌ـ کلیه اسناد و مدارک مربوط به غیر دولت اعم از رسمی و غیر رسمی مربوط به اراضی موات (‌یا سند مربوط به قسمتی از راضی که ‌موات باشد) واقع در خارج از محدوده استحفاظی شهرها…

دستور العمل نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد اراضی کشت موقت

دستور العمل نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأت های واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده یا بشود . آراء و تصمیمات هیأت های واگذاری زمین و ستاد مرکزی در…