مرور رده

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

قلمرو اختیارات مدیران شرکت با مسئولیت محدود

مدیر یا مدیران ماده ١٠٤ ق.ت. مقرر می دارد: «شرکت با مسئولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که از بین شرکا یا خارج از شرکا، برای مدت محدود یا نامحدودی معین می شوند اداره می گردد. » منظور از مدیر (غیر موظف) آن دسته از…

تصمیمات شرکت با مسئولیت محدود

مبحث اول : تصمیمات جمعی راجع به شرکت با مسئولیت محدود تصمیمات شرکت با مسئولیت محدود تابع قاعده اکثریت است. در واقع تصمیمات شرکت توسط اکثریت اتخاذ می شود و به منزله ادارۀ شرکت است. قانون تجارت میان تصمیمات عادی وتصمیمات فوق العاده شرکت…

مدیریت شرکت با مسئولیت محدود

قانون گذار مدیریت شرکت با مسئولیت محدود را به یک یا چند نفر واگذار کرده که می توانند شریک شرکت و یا از افراد خارج از شرکت باشند. ماده 104 قانون تجارت مقرر می کند: «شرکت با مسئولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که از بین…

پرسش و پاسخ متداول ثبت شرکت با مسئولیت محدود

سوال - تفاوت شرکت مسئولیت محدود و سهامی خاص چیه؟ هرکدوم چه فایده ای داره؟ در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکا حداقل ٢ نفر و در شرکت سهامی خاص تعداد سهامداران حداقل ٣ نفر می باشند.. در شرکت سهامی خاص حداقل ٣٥% سرمایه باید نقدا در یکی از شعب…

یادآوریهای مهم ثبت شرکت با مسئولیت محدود

یادآوریهای مهم قبل از تکمیل مدارک شرکت با مسئولیت محدود ( ثبت شرکت ) حداقل تعداد شرکا در شرکت با مسئولیت محدود دو نفر خواهد بود ( م ٩٤ ق.ت) حداقل سرمایه با توجه به رویه و حداقل مبلغ دریافت حق الثبت یک میلیون ریال می باشد. سعی شود در نام…

مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود

تکمیل مدارک و تحویل به کارشناس کپی مدارک شناسایی : کپی شناسنامه و کارت ملی اصل گواهی عدم سوء پیشینه امضای اقرارنامه مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع تعیین و اعلام به کارشناس نام موضوع میزان سرمایه اعضای هیئت مدیره , سمت و میزان سهم الشرکه…

شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود

تکمیل مدارک و تحویل به کارشناس کپی مدارک شناسایی : کپی شناسنامه و کارت ملی اصل گواهی عدم سوء پیشینه امضای اقرارنامه مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع تعیین و اعلام به کارشناس نام موضوع میزان سرمایه اعضای هیئت مدیره , سمت و میزان سهم الشرکه…

شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود

اول - لزوم تنظیم شرکتنامه و نشر آگهی آن در قانون تجارت ایران نص صریحی در خصوص لزوم تنظیم شرکتنامه وجود ندارد ولی با عنایت به ماده (٩٧ ق.ت) ملاحظه می شود که موسسین شرکت الزاما باید شرکتنامه بین خود تنظیم و امضا نمایند. تنظیم اساسنامه برای…

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است. (م ٩٤ ق.ت) در اسم شرکت باید…

انواع حالتهای انحلال شرکت با مسئولیت محدود

انحلال ارادی بند ب ماده ١١٤ ق.ت. مقرر می دارد:(در صورت تصمیم عده ای از شرکا که سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد.) ( ثبت شرکتها) شرکت منحل خواهد شد. به نظر می رسد این امتیاز برای دارندگان اشخاصی که اکثریت سرمایه را دارند امتیازی…

علل خاص انحلال شرکت با مسئولیت محدود

با توجه به موارد خاص انحلال شرکت با مسئولیت محدود که در بندهای «ب»، «ج» و «د» ماده 114 قانون تجارت مندرج است و عبارتند از: در صورت تصمیم عده ای از شرکا که سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد(بند «ب»). این اکثریت سرمایه ای است و…

انحلال شرکت با مسئولیت محدود

موارد انحلال شركت با مسئولیت محدود در ماده ١١٤ ق.ت. به شرح زیر پیش بینی شده است: در مورد بندهای ١ و ٢ و ٣ ماده (ماده ٩٣ ق.ت) (شركتهای سهامی منسوخه سال ١٣١١) وقتی كه شركت برای هدفی كه تشكیل شده آن را انجام داده یا انجام آن غیر ممكن باشد.ثبت…

تصفیه شرکت با مسئولیت محدود

بعد از انحلال شركت امر تصفیه آن آغاز می گردد. عملیات تصفیه شامل مراحل زیر خواهد بود: وصول مطالبات شركت نقد كردن دارایی شركت پرداخت دیون شركت تقسیم دارایی باقیمانده شركت بین شركا در شركت با مسئولیت محدود امر تصفیه به موجب ماده ٢١٣ ق.ت. به…