راهنمای سامانه جامع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

راهنمای سامانه جامع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

 

فصل اول :

مدارک و مستندات مور نیاز جهت ثبت شرکت و موسسات غیر تجاری

مدارک جهت ثبت شرکت های با مسئولیت محدود

 1. دو نسخه شرکت نامه تکمیل شده
 2. دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
 3. دو نسخه اساسنامه تکمیل شده

و  …….

برای مطالعه ادامه راهنمای ثبت شرکت بر روی لینک زیر کلیک کتید .

5,000 ریال – دانلود

نقل و انتقال سهام شرکت

راهنمای نقل و انتقال سهام شرکت

نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی صورت می پذیرد که حالات زیر را برای آن می توان متصور شد.

 • خارج شدن یک سهامدار از شرکت و واگذاردن سهام خود به اعضای دیگر شرکت
 • خارج شدن یک سهامدار از شرکت و واگذاردن سهام خود به شخص جدید در شرکت
 • خارج شدن یک یا چند سهامدار و واگذاردن سهام خود به اشخاص جدید و اعضای قبلی شرکت
 • خروج کلیه داری سهام خود به اشخاص کاملاض جدید که در واقع واگذاری شرکت و امتیازات آن می باشد.
جهت نقل و انتقال سهام شرکتهای سهامی اصولاً باید صورتجلسه ای تنظیم و افراد در آن سهام خود را واگذار نمایند. سپس فروشندگان و خریداران با مراجعه به ممیز مالیاتی شرکت مربوطه و پرداخت مالیات انتقال سهام خود اقدام به اخذ گواهی پرداخت مالیات نمایند و آن را به اداره ثبت شرکتها ارائه نمایند تا در پرونده ثبتی شرکت باقی بماند.

ولی می توان این نقل و انتقال سهام را به صورتی انجام داد که احتیاج به حضور در دارایی و پرداخت مالیات نباشد و این اقدام کاملاً قانونی و با مشکلات کمتری می باشد که آن نیز بی نام کردن سهام شرکت می باشد.ثبت شرکت , ثبت شرکتها

 •  مدارک لازم جهت نقل و انتقال سهامی شرکت
 • مراحل نقل و انتقال سهام شرکت
 • در صورت تنها نقل و انتقال سهام یک صورتجلسه و اگر سهام را بی نام کنند دو صورتجلسه می باشد.

تغییر موضوع شرکت

راهنمای تغییر موضوع شرکت

یک شخص حقوقی (شرکت) می تواند موضوع شرکت ثبت شده خود را تغییر دهد.
معمولا تغییرات  می تواند کم کردن و یا اضافه کردن موردی در موضوع باشد و یا حتی موضوع شرکت به کلی تغییر پیدا می کند. ثبت شرکت , ثبت شرکت ها

توجه داشته باشید، گاهی تغییرات و یا اضافه کردن موارد جدید به موضوعات شرکت، مستلزم اخذ مجوزهای کاری خواهد بود.

 

تغییر آدرس شرکت

راهنمای تغییر آدرس شرکت

تغییر آدرس شرکت یعنی تغییر مکان شرکت از هر نقطه ای به نقطه ای دیگر.

مدارک لازم جهت تغییر آدرس شرکت

 • مراحل تغییر آدرس شرکت
 • ایجاد شعبه جدید نیز مانند تغییر آدرس دارای همان شرایط و مدارک می باشد. و همان مراحل طی خواهد شد.

تغییر نام شرکت

راهنمای تغییر نام شرکت

اشخاص حقوقی، ( شرکت ها ) می توانند نام خود را تغییر دهند. این تغییر می تواند دلایل مختلفی داشته باشد که به لحاظ حقوقی مهم نیست. در تغییر نام شرکت شماره ثبت شرکت و تاریخ ثبت آن بدون تغییر خواهد ماند.
 • مدارک لازم جهت تغییر نام شرکت
 • مراحل تغییر نام شرکت
 • اسامی شرکت ها باید چه شرایطی داشته باشند؟
  حتما باید سه سیلابی باشند، فارسی و سیلاب آخر اسم خاص باشد. (مثل پویا، پایا و…)

انحلال شرکت

 • راهنمای انحلال شرکت
 • مدارک لازم جهت انحلال شرکت
 • مراحل انحلال شرکت

شرکتهای سهامی به دلایل زیر منحل می شوند

 • وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن است.
 • در صورتی که شرکت برای مدت معین – تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد مگر آنکه مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد
 • در صورت ورشکستگی
 • در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رای به انحلال دهند.
 • در صورت صدور حکم قطعی دادگاه

حکم دادگاه به جهت انحلال شرکت اغلب به این طریق خواهد بود که اشخاص ذی نفع به دادگاه مراجعه
و در موارد ذیل انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا می نمایند:

 • در صورتیکه تا یکسال پس از به ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نیز در صورتی که فعالیتهای شرکت در مدت بیش از یکسال متوقف مانده باشد.
 • در صورتی که مجمع عمومی سالیانه برای رسیدگی به حساب های هریک از سال های مالی تا دو ماه از تاریخی که اساسنامهمعین کرده است تشکیل نشده باشد.
 • در صورتیکه سمت تمام یا بعضی از اعضای هیات مدیره و همچنین سمت مدیر عامل شرکت طی مدتی زائد بر شش ماه بلا متصدی مانده باشد.
 • مدت شرکت منقضی شده و یا موضوع شرکت انجام یافته و یا انجام غیر مقدور است و مجمع عمومی برای انحلال تشکیل نشده یا از دادن رای به انحلال خود داری می نماید.

پرسش و پاسخ های مرتبط با انحلال شرکت ( تصفیه)

 1.  اگر عضوی از شرکت رضایت به انحلال نداشته باشد می توانند شرکت را منحل کنند؟
  خیر کلیه اعضاء باید صورتجلسه را امضاء کنند.
 2. آیا راهی برای انحلال می باشد؟
  اگر از شخص غایب وکالتنامه تام داشته باشند می توانند شرکت را منحل کنند در غیر اینصورت هیچ راهی جز حضور خود شخص نمی باشد.

تبدیل شرکت

راهنمای تبدیل شرکت

تبدیل شرکت  یعنی تبدیل ماهیت شرکت مثلاً از سهامی خاص به مسئولیت محدود و بالعکس
تبدیل شرکت تغییر شکل آن است تغیر شکل شرکت موجب نمی شود که شخصیت حقوقی آن زایل و دوباره ایجاد شود.

 • مدارک لازم جهت تبدیل شرکت
 • مراحل تبدیل شرکت
 • تبدیل شرکت مسئولیت محدود به سهامی خاص و تبدیل شرکت سهامی خاص به مسئولیت محدود
 • تبدیل شرکت سهامی خاص به مسئولیت محدود

برای تبدیل شرکت سهامی خاص به مسئولیت محدود نیاز به تشکیل مجمع فوق العاده است که باید با موافقت اعضای مجمع فوق العاده شرکت سهامی به شرکت با مسئولیت محدود تبدیل شود .اصل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که تمام صفحات توسط هیات مدیره امضاء شدهاند و در جلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود که تمام صفحات ان توسط شرکاء امضاء شده باشد و فتوکپی شناسنامه شرکای قدیم و جدید ، اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت شرکت جهت حضور در مجمع عمومی فوق العاده با حد نصاب اکثریت تشکیل شده باشد را به اداره ثبت شرکتها ارائه و پس از ثبت در دفاتر و امضاء ذیل ان توسط نماینده شرکت مربوطه شرکت سهامی خاص تبدیل به شرکت با مسئولیت محدود می گردد.

تبدیل شرکت مسئولیت محدود به سهامی خاص

 • مدارک لازم جهت تبدیل شرکت مسئولیت محدود به سهامی خاص: دو برگ اظهار نامه – دو جلد اساسنامه – گواهی بانک دایر بر پرداخت 35% سرمایه تعهدی – فتوکپی شناسنامه سهامداران و بازرسان – صورتجلسه مجمع عمومی موسس و هیات مدیره
نماینده شرکت مدارک و صورتجلسات را به اداره ثبت شرکتها تحویل و با  پرداخت هزینه های قانونی ، ذیل دفاتر ثبت  را امضائ خواهد نمود و با این اقدامات شرکت مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل می گردد.

 

صورت جلسه كاهش سرمايه و خروج شريك در شركت با مسئوليت محدود

مجمع عمومي فوق العاده شركت ……………………………………………. با مسئوليت محدود به شماره ثبت ………………….در ساعت  ………………………… مورخه …………….. با حضور اكثريت / كليه شركاء درمحل شركت تشكيل و نسبت به كاهش سرمايه و خروج شريك اتخاذ شد .

 1.  آقای / خانم ……………………….. با دريافت مبلغ ………………………..ريال معادل كليه سهم الشركه خود از شركت خارج گرديد و ديگر هيچگونه حق و سمتي در شركت ندارد .
 2.  آقای / خانم ……………………….. با دريافت مبلغ ………………………..ريال معادل كليه سهم الشركه خود از شركت خارج گرديد و ديگر هيچگونه حق و سمتي در شركت ندارد .
 3.  سرمايه شركت از مبلغ ……………………….. ريال به مبلغ ………………………. ريال كاهش يافت  .
 4.  ماده ……………….. اساسنامه شركت به شرح ذيل اصلاح مي گردد .
  ………………………………………………………………………………………………………….
 5. به آقای / خانم …………………. فرزند ……………………. وكالت داده مي شود ضمن مراجعه به اداره ثبت شركت ها وتسليم صورت جلسه و ساير مدارك و پرداخت هزينه هاي قانوني و امضاء ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد .

                   نام و نام خانوادگي                                    ميزان سهم الشركه                                 امضاء

 1. ……………………………………..                 ……………………………………..            ………………….
 2. ……………………………………..                 ……………………………………..            ………………….
 3. ……………………………………..                 ……………………………………..            ………………….
 4. ……………………………………..                 ……………………………………..            ………………….
 5. ……………………………………..                 ……………………………………..            ………………….
 6. ……………………………………..                 ……………………………………..            ………………….

صورت جلسه تغيير و اصلاح مواد اساسنامه شركت با مسئوليت محدود

مجمع عمومي فوق العاده شركت ……………………………………………. با مسئوليت محدود به شماره ثبت ………………….در ساعت  …………… مورخه …………….. با حضور اكثريت / كليه شركاء درمحل شركت تشكيل و درخصوص تغيير و اصلاح مواد اساسنامه تصميمات ذيل اتخاذ گرديد .

 1. ماده ……………….. اساسنامه شركت به شرح ذيل اصلاح مي گردد .
  …………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………….
 2.  ماده ……………….. اساسنامه شركت به شرح ذيل اصلاح مي گردد .
  …………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………….

3) به آقای / خانم …………………. فرزند ……………………. وكالت داده مي شود ضمن مراجعه به اداره ثبت شركت ها وتسليم صورت جلسه و ساير مدارك و پرداخت هزينه هاي قانوني و امضاء ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد .

     نام و نام خانوادگي                               ميزان سهم الشركه                                      امضاء

 1. ……………………………………..            ……………………………………..            ………………….
 2. ……………………………………..            ……………………………………..            ………………….
 3. ……………………………………..            ……………………………………..            ………………….
 4. ……………………………………..            ……………………………………..            ………………….
 5. ……………………………………..            ……………………………………..            ………………….
 6. ……………………………………..           ……………………………………..             ………………….

صورت جلسه تبديل شركت با مسئوليت محدود به سهامی خاص

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شركت …………………………………………………. با مسئوليت محدود

مجمع عمومی فوق العاده شركت ……………………………………………………….. با مسئوليت محدود ثبت شده

به شماره ……. با حضور كليه شركاء درساعت ……. روز ……. مورخ ……. در محل شركت تشكيل و تصميمات زير اتخاذ گرديد :

 1. در مورد وضعيت حقوقي شركت بحث و مذاكره شد و نوع شركت از مسئوليت محدود به سهامی خاص تبديل گرديد .
 2. اساسنامه مشتمل بر ……. ماده به تصويب و امضاء كليه سهامداران رسيد .
 3. سرمايه شركت مبلغ ………………….. ريال كه به …………………. سهم ……………… هزارريالی بانام / بی نام تماماً پرداخت گرديد
  كه با توجه به ميزان سهم الشركه شركاء ميزان سهام هريك از سهامداران شركت به شرح زير تعيين گرديد :
 • الف) آقای ………………………. دارنده ……. سهم ……. با نام / بی نام
 • ب) آقای ………………………. دارنده ……. سهم ……. با نام / بی نام
 • ج ) آقای ………………………. دارنده ……. سهم ……. با نام / بی نام
 • د) آقای ………………………. دارنده ……. سهم ……. با نام / بی نام
 1. پس از تبديل نوع شركت به سهامی خاص به تجويز ماده 88 قانون اصلاحي تجارت برای انتخاب هيئت مديره اخذ رأی به عمل آمد و آقايان :
 2.  1- ………………………. 2-………………………. 3-………………………. 4-خانم ………………………. به سمت اعضاء هيئت مديره شركت برای مدت دو سال انتخاب شدند .
 3. برای تعيين بازرس اصلی و علی البدل بحث و مذاكره شد و پس از اخذ رأی آقای ………………………. به سمت بازرس اصلی و آقای ………………………. به سمت بازرس علی البدل برای مدت يك سال انتخاب گرديدند .
 4. روزنامه ……………………….  به عنوان روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهی های مربوط به شركت تعيين گرديد .
 5. افراد انتخاب شده با امضاء ذيل صورت جلسه سمت ها و مسئوليت های خود را قبول نمودند.
 6. مجمع به آقای دكتر ……………………….  وكالت داد تا با مراجعه به اداره ثبت شركت ها نسبت به ثبت شركت و مصوبات مجمع و درج آگهی در مطبوعات و هر اقدامی كه لازم است معمول دارد .

امضاء هيئت رئيسه                                                                           امضاء هيئت مديره و بازرسان

صورت جلسه انحلال شركت با مسئوليت محدود

نام شركت : ……………………………………………………………………………………………………………………………

شماره ثبت : …………………………………………………………………………………………………………

سرمايه ثبت شده : …………………………………………………………………………………………..

مجمع عمومي فوق العاده شركت ……………………………………………………… با مسئوليت محدود در ساعت  …………………. روز ……………….. مورخه …………….. با حضور اكثريت / كليه شركاء درمحل شركت تشكيل و نسبت به انحلال شركت اتخاذ تصميم شد .

1) درخصوص انحلال شركت بحث و بررسی به عمل آمد و النهايه مقرر گرديد كه شركت منحل شود .

2) آقای / خانم ……………….. فرزند ……………………. به آدرس ………………………………………………….. به سمت مدير تصفيه انتخاب و مدير تصفيه ضمن اعلام قبولی سمت اقرار به دريافت كليه اسناد مدارك و دفاتر و دارايی های شركت می نمايد .

3) آقای / خانم ………………….(احد از شركاء مدير تصفيه ، وكيل رسمی شركت ) وكالت داده

مي شود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركت ها نسبت به ثبت صورت جلسه و پرداخت

هزينه های قانونی و امضاء ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد .

       نام و نام خانوادگی                              ميزان سهم الشركه                      امضاء

1) ……………………………………..                 ……………………………………..            ………………….

2) ……………………………………..                 ……………………………………..            ………………….

3) ……………………………………..                 ……………………………………..            ………………….

4) ……………………………………..                 ……………………………………..            ………………….

5) ……………………………………..                 ……………………………………..            ………………….

6) ……………………………………..                 ……………………………………..            ………………….

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده درخصوص افزايش سرمايه شركت سهامی خاص

هيئت مديره شركت ………………………. سهامی خاص ثبت شده به شماره ………………… با حضور كليه اعضاء در تاريخ ………………………….. روز ………………… ساعت ……………….. درمحل شركت تشكيل و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد .

 1.  آقای / خانم ……………………………………. به سمت رئيس هيئت مديره
 2.  آقای / خانم ……………………………………. به سمت نايب رئيس هيئت مديره
 3.  آقای / خانم ……………………………………. به سمت مديرعامل و عضوهيئت مديره
 4.  آقای / خانم ……………………………………. به سمت عضو هيئت مديره

انتخاب و با امضای اين صورت جلسه قبول خود را اعلام و امضای مدارك و اسناد بهادار با امضای مشترك آقای / خانم ………………………………… و آقای / خانم …………………… همراه با مهر شركت معتبر مي باشد .

اعضای هيئت مديره به آقای / خانم …………………… ( احد از سهامداران عضو هيئت مديره يا وكيل رسمی شركت ) وكالت دادند كه نسبت به ثبت صورتجلسه و امضای ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد .

                   نام و نام خانوادگي                                     امضاء اعضاء هيئت مديره

 1. ………………………………….                      ………………………………………..
 2. ………………………………….                     …………………………………………
 3. …………………………………                      …………………………………………
 4. …………………………………                     ………………………………………….

صورت جلسه تبديل شركت سهامی خاص به شركت با مسئوليت محدود

مجمع عمومی فوق العاده شركت …………………… سهامی خاص ثبت شده به شماره …………… درتاريخ ………………. روز ………… ساعت ………….. با حضور اكثريت / كليه سهامداران در محل شركت تشكيل به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد :

1) در اجراي ماده 101 قانون تجارت :

1) آقای / خانم ………………… به سمت رئيس

2) آقای / خانم ………………… به سمت ناظر

3) آقای / خانم ………………… به سمت ناظر

4) آقای / خانم ………………… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند .

2) درخصوص تبديل شركت از سهامی خاص به شركت با مسئوليت محدود بحث و بررسی به عمل آمد و تصويب شد .

3) اساسنامه شركت شامل ………………… ماده و …………….. تبصره تصويب و توسط تمامی شركاء امضاء گرديده و جايگزين اساسنامه قبلی گرديد .

4) سرمايه شركت كلاً مبلغ ………………………….. ريال به شرح ذيل مي باشد .

اسامي شركاء

        نام و نام خانوادگی                         مبلغ سرمايه

1)  ………………… …………………      …………………

2) ………………… …………………       …………………

3) ………………… …………………       …………………

4) ………………… …………………      …………………

5) درخصوص انتخاب اعضای هيئت مديره رأی گيری به عمل آمد و نتيجتاً :

1) آقای / خانم …………………….. به سمت هيئت مديره

2) آقای / خانم …………………… به سمت مديرعامل

3) آقای / خانم …………………. به سمت نايب رئيس هيئت مديره انتخاب و با امضای ذيل صورتجلسه قبولی سمت خود را اعلام نمودند .

6) امضای اسناد و اوراق بهادار از قبيل چك ، سفته با امضای آقای / خانم ……………………… و آقای / خانم …………………… متفقاً و همراه با مهر شركت دارای اعتبار خواهد بود .

7) كليه شركاء به آقای / خانم …………….. ( احد از شركاء/ هيئت مديره / وكيل شركت / وكالت

می دهند كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركت ها نسبت به تحويل و ثبت وصورت جلسه و پرداخت حق الثبت قانونی و امضای ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد .

امضای هيئت رئيسه

رئيس جلسه                ناظر جلسه               ناظر جلسه                       منشي جلسه

…………………        ……………….        ………………….                …………………….

امضاي هيئت مديره

رئيس هيئت مديره                         مديرعامل                          نايب رئيس هيئت مديره

………………………….             …………………..             ……………………………………

ليست شركاء حاضر در مجمع عمومی فوق العاده مورخ ………………………….

       نام و نام خانوادگی                            ميزان سهم الشركه                  امضاء

1) ……………………………….                 ……………………….           ………………..

2) ……………………………….                 ……………………….            ………………..

3) ……………………………….                 ………………………..           ………………..

4) ………………………………                  ………………………..          …………………

صورت جلسه مجمع عمومی عادی ساليانه شركت سهامی خاص

مجمع عمومی فوق العاده شركت ………………………. سهامی خاص به شماره ثبت شده ………………… درتاريخ ………………… ساعت ………………… با حضور اكثريت / كليه سهامداران درمحل شركت تشكيل و نسبت به موارد ذيل اتخاذ تصميم گرديده :

در اجرای ماده 101 قانون تجارت :

 1.  آقای / خانم ………………… فرزند ………………… به سمت رئيس
 2.  آقای / خانم ………………… فرزند ……………….. به سمت ناظر
 3.  آقای / خانم ………………… فرزند ……………….. به سمت ناظر
 4.  آقای / خانم ………………… فرزند ………………. به سمت منشي جلسه انتخاب و سپس با اتفاق آراء تصميمات ذيل اتخاذ گرديد :
 • پس از قرائت گزارش هيئت مديره و بازرسان ، ترازنامه حساب و سود و زيان سال مالي ……………………….. به تصويب رسيد .
 • اعضای هيئت مديره به شرح ذيل :
 1. ………………………………….
 2. ………………………………….
 3. ………………………………….
 4. ………………………………….

براي مدت 2 سال انتخاب شدند و با امضاي ذيل صورت جلسه قبولي خود را اعلام نمودند .

صورت جلسه مجمع عمومی عادی ساليانه شركت سهامی خاص

 • آقای / خانم ………………………. به سمت بازرس اصلي و آقای / خانم …………………. به سمت بازرس علي البدل با رعايت ماده 147 قانون تجارت براي مدت يك سال انتخاب و با امضای ذيل صورت جلسه قبولي خود را اعلام نمودند .
 • كليه سهامداران به آقای / خانم ………………… ( احد از سهامداران / وكيل رسمي شركت ) وكالت دادند كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركت ها نسبت به تحويل و ثبت صورت جلسه و پرداخت هزينه هاي قانوني و امضای ذيل دفاتر اقدام نمايد .

امضاء هيئت رئيس مجمع

   رئيس جلسه                    ناظر جلسه                   ناظر جلسه                   منشي جلسه

……………………..          …………………           …………………            …………………

ليست سهامداران حاضر در مجمع عمومي فوق العاده مورخ …………………

                 نام و نام خانوادگي                        تعداد سهم                          امضاء

 1. ………………… …………………         …………………              …………………
 2. ………………… …………………         …………………               …………………
 3. ………………… …………………          …………………              …………………
 4. ………………… …………………          …………………              …………………

صورت جلسه كاهش اختيارات سرمايه شركت سهامی خاص

مجمع عمومي فوق العاده شركت ………………………………………. سهامی خاص به شماره ثبت در تاريخ ………………..روز…………………… ساعت ………………. با حضور اكثريت / كليه سهامداران در محل شركت تشكيل و به شرح ذيل اتخاذ گرديد :

 •  در اجرای ماده 101 قانون تجارت :
 1.  آقای / خانم ………………… به سمت رئيس
 2.  آقای / خانم ………………… به سمت ناظر
 3.  آقای / خانم ………………… به سمت ناظر
 4.  آقای / خانم ………………… به سمت منشي جلسه انتخاب شدند .
 •  درخصوص كاهش سرمايه بحث و بررسی به عمل آمد و در نتيجه مقرر شد ، كاهش سرمايه از طريق كاهش تعداد سهام / كاهش مبلغ اسمی سهام صورت گرفته و در اجرای اين امر سرمايه شركت از مبلغ ……………….. ريال به مبلغ ………………… ريال منقسم به …………….. سهم ………………. ريال  با نام / بی نام كاهش يافت .

  كاهش اختيارات سرمايه شركت  سهامی خاص

 •  ماده ………………… اساسنامه به شرح فوق اصلاح گرديد .
 • كليه سهامداران به آقای/ خانم ………………… ( احد از سهامداران / مديره / وكيل رسمی شركت) وكالت دادند تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شركت ها نسبت به تحويل و ثبت صورت جلسه و پرداخت هزينه های قانونی و امضای ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد .

امضاء هيئت رئيس مجمع

    رئيس جلسه                          ناظر جلسه                     ناظر جلسه                      منشی جلسه

…………………                    …………………             …………………                …………………

ليست سهامداران حاضر در مجمع عمومي فوق العاده مورخ …………………

        نام و نام خانوادگی                                                سمت                        امضاء

 1. ………………… …………………                 …………………              …………………
 2. ………………… …………………                 …………………              …………………
 3. ………………… …………………                 …………………              …………………
 4. ………………… …………………                 …………………              …………………