مرور رده

آرا مربوط به اصلاحات ارضی

قانون تمديد مهلت تأديه بدهي كشاورزان بابت قوانين مربوط به اصلاحات ارضي

قانون تمديد مهلت تأديه بدهي كشاورزان بابت قوانين مربوط به اصلاحات ارضي(مصوب 1371) ماده واحده - كليه كشاورزاني كه در اجراي قوانين و مقررات اصلاحات ارضي بدهكار مي باشند و قبوض اقساطي آنها جهت وصول در اختيار بانك كشاورزي قرار گرفته و…

قانون تمديد مهلت تأديه بدهي كشاورزان از بابت قوانين مربوط به اصلاحات ارضي

قانون تمديد مهلت تأديه بدهي كشاورزان از بابت قوانين مربوط به اصلاحات ارضي(مصوب 1367) ماده واحده - كليه كشاورزاني كه در اجراي قوانين و مقررات اصلاحات ارضي بدهكار ميباشند و قبوض اقساطي آنها جهت وصول در اختيار بانك كشاورزي قرار گرفته…

مصوبه مجمع تشخیص مصلحت – تعیین تکلیف باقی مانده قراء ، مزارع

مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص « تعیین تکلیف باقی مانده قراء ، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی » ماده واحده ـ وزارت کشاورزی موظف است ، نسبت به اراضی مشمول « قانون اصلاحات ارضی » که به تصرف زارعین صاحب نسق درآمده و…

دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 16 آيين نامه اجرایی قانون حفظ کاربری

دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 16 آيين نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها ماده 1 ـ اصلاحات مندرج در این دستورالعمل با تعاریف ذیل به کار می رود : قانون : قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها مصوب…

آيين نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی

 آيين نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ماده 1 ـ در اجرای این آيين نامه ، محدوده (قانونی) و حریم شهر ، شهرک مسکونی و شهر جدید و محدوده روستا…

آيين نامه اجرايي قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی

  آيين نامه اجرايي قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن وسایر اشخاص حقیقی و حقوقی ماده 1 - در اجراي این آیین نامه ، محدوده (قانونی ) و حریم شهر، شهرک مسکونی و شهر جدید و محدوده روستا عبارت…

قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن

قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن وسایر اشخاص حقیقی و حقوقی ماده 1 - از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون هر گونه واگذاری و نقل و انتقال اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت های…

ضوابط نحوه استفاده از زمین های واقع در معرض خطر بالا آمدن آب دریای خزر

ضوابط نحوه استفاده از زمین های واقع در معرض خطر بالا آمدن آب دریای خزر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 7/5/1370 با توجه به نتایج مطالعات انجام شده توسط وزارت نیرو درمورد تغییرات آب دریای خزر ضمن تأکید بر اهمیت و ارزش اراضی…

قانون نوسازی و عمران شهری

قانون نوسازی و عمران شهری ماده 1 - نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تأمين نیازمندی های شهری و احداث و اصلاح و توسعه معابر و ایجاد پارک‌ها و پارکینگ‌ها ( توقفگاه‌ها ) و میدان‌ها و حفظ و نگهداری پارک‌ها و باغ های عمومی موجود و تأمين…

شورای شهر – قانون شهرداري – خاتمه

شورای شهر - قانون شهرداري - خاتمه ماده 93 - از تاریخ تصویب این قانون لایحه شهرداری مصوب یازدهم آبان ماه 1331 و لوایح متمم آن و همچنین کلیه قوانینی که با این قانون مغایرت دارد ، ملغی است . ماده 94 - از تاریخ ابلاغ این قانون…

آیین نامه اجرایی قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی

آیین نامه اجرایی قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاها و شهرهای مشمول مصوب 3/2/1374 هیأت وزیران ماده 1 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است اجرای قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در…

آیین نامه اجرایی صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی

آیین نامه اجرایی صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی هیأت وزیران در جلسه مورخ 6/6/1384 بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند «چ» تبصره (18) قانون بودجه سال…

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت ماده 1 - قانون اصلاح مواد یک و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 31/4/1365و الحاق موادی به آن مصوب 21/6/1370 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ…

آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک – در درخواست ثبت

  آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک در درخواست ثبت ماده 21- اظهارنامه باید به نمونه (امضا) مستدعی ثبت یا وکیل یا جانشین قانونی او به اداره ثبت محل داده شود. هرگاه دهنده اظهارنامه نتواند نمونه ( امضا ) کند علامت انگشت خود را زیر…

قانون ثبت اسناد و املاک – مواد مخصوصه

قانون ثبت اسناد و املاک مواد مخصوصه ماده 137- هر یك از مستخدمین ثبت كه به عنوان كفالت شغل بالاتری را اشغال نماید حق دارد نصف حقوق رتبه خود و نصف حقوق بودجه مقامی را كه متكفل است دریافت دارد مشروط بر این كه شغل بالاتر نمایندگی - مسئولیت…