چگونگی تبدیل پروانه کسب موقت به دائم

0

 

آيين نامه چگونگي صدور پروانه كسب موقت و تبديل آن به پروانه كسب دائم

چگونگی تبدیل پروانه کسب موقت به دائم

ماده 6 – اتحادیه‌های صنفی موظفند حداکثر ظرف سه سال پس از صدور پروانه کسب موقت با اخذ مدارک زیر از متقاضیان نسبت به تبدیل پروانه‌های کسب موقت به دائم (الگوی هیات عالی نظارت) اقدام نمایند.
1 – اصل پروانه کسب موقت جهت ابطال توسط اتحادیه .
2 – گواهی صلاحیت فنی طبق تبصره (2) ماده (35) قانون نظام صنفی و آیین‌ نامه مربوط برای مشاغل فنی .
3 – برگ عدم اعتیاد به مواد مخدر.
4 – گواهی عدم سو پیشینه کیفری .
5 – هرگونه مدرک مبنی بر مشخص بودن وضعیت مالیاتی متقاضی و پرداخت عوارض متعلقه و قانون شهرداری .
6 – گواهی پرداخت حق عضویت سالانه و وجوهی که بر اساس ماده (2) و بند (ب ) ماده (7) آیین‌نامه اجرائی ماده (29) قانون نظام صنفی جهت مجامع امور صنفی تعیین شده است .
7 – گواهی واریز مبلغ مقرر در بند (ج ) ماده (80) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین – مصوب 1373 – به حساب خزانه .
تبصره – اتحادیه‌های صنفی و مراجع قانونی صدور پروانه کسب موقت مکلفند حداقل چهار ماه قبل از انقضای دوره سه ساله اعتبار پروانه‌های یاد شده از متقاضی برای ارائه مدارک لازم جهت صدور پروانه کسب دائم دعوت و رونوشت دعوتنامه را در پرونده صنفی متقاضی نگهداری نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضی به اتحادیه در مدت یاد شده ، اتحادیه بار دیگر از متقاضی دعوت می‌کند تا ظرف یک ماه نسبت به تکمیل پرونده و دریافت پروانه کسب دائم اقدام نماید. در صورتی که متقاضی ظرف مدت‌های فوق پرونده صنفی خود را تکمیل ننماید مطابق مقررات نسبت به تعطیل واحد اقدام می‌شود.
ماده 7 – صدور پروانه کسب موقت یا دائم براساس مفاد این آیین‌نامه در مورد واحدهای صنفی واقع در طرح‌های جامع ، تفصیلی و هادی شهرسازی مانع اجرای مقررات قانون شهرداری در مورد واحدهای یاد شده نیست .
تبصره – با واحدهای مزاحم مطابق بند (20) اصلاحی ماده (55) قانون شهرداری عمل می‌شود.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون شهر و شهرداری در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

20,000 ریال – خرید

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.