اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران

پرسش در خصوص مسئولیت محدود

0

پرسش در خصوص مسئولیت محدود

سوال :

هنگامیکه ۲ مدیر شرکت مسئولیت محدود سهم خود را به ۲ مدیر جدید واگذار کنند و از شرکت خارج شوند و در ثبت شرکتها ثبت شود، با توجه به فعالیت مدیران جدید آیا عواقبی از نظر دارایی متوجه مدیران قدیم خواهد بود؟

پاسخ :

طبق قانون هر مدیر مسئول تصمیمات زمان تصدی خودش میباشد و نسبت به قبل یا بعد مسئوولیتی ندارد.

fbinstagram

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

کد امنیتی *