ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تأدیه دیون است

0
113

ورشکستگی

ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تأدیه دیون است

رأی اصراری شماره 3576-26/12/1342 :

… بر طبق ماده (412) قانون تجارت , ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که برعهده دارد حاصل می گردد و با توجه به سفته های واخواست شده که مستند دادخواست بدوی فرجام خواه بوده و دلیلی بر تأدیه وجوه آنها از ناحیه شرکت فرجام خوانده اقامه نگردیده و حسب محتویات پرونده اجرایی ثبت کلیه تأسیسات کارخانه شهرضای اصفهان با زمین و ادوات منصوب در آن اعم از ماشین آلات و وسایل برقی و لوله کشی و دستگاه آتش نشانی در اثر مزایده در قبال بدهی که شرکت فرجام خوانده داشته به بانک تهران واگذار شده , استدلال دادگاه بر اینکه انجام مزایده و عدم پرداخت وجه سفته ها صرفاً دلیل ورشکستگی شرکت فرجام خوانده نیست مخالف ماده (412) قانون تجارت بوده لذا حکم فرجام خواسته بر طبق ماده (559) قانون آئین دادرسی مدنی به اتفاق آراء شکسته می شود …

برای خرید و دانلود تمام متن آرا اصراری دیوان عالی کشور – حقوق تجارت در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000ریال – خرید

fbinstagram

پاسخ بدهید