واگذاري فعاليت هاي پشتيباني و خدمات

0

فرم قرارداد و اگذاري فعاليت هاي پشتيباني و خدمات

اين قرارداد در 19 ماده و 49 بند در — نسخه جهت : طرف قرارداد, دستگاه (كارفرما) ، وزارت كارو اموراجتماعي ، ——-و ساير موارد مورد نياز تهيه و تنظيم شده كه پس از امضاي طرفين قرارداد لازم الاجرا خواهدبود .

ضمنا ً به استناد بند 3-13 …… برگ شرايط اختصاصي شامل —–     ماده و  —–   برگ ليست اسامي و خط سير مسيرهاي سرويس شامل —   مسير الحاق قرارداد می باشد که جزء لاینفک قرارداد بوده وبرای طرفین لازم الاجرا می باشد .

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

5,000 ریال – خرید
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *