نمونه گواهی کسر از حقوق

0

نمونه گواهی کسر از حقوق بانک

ریاست محترم بانک ….. شعبه مرکزی  …

موضوع: گواهی کسر از حقوق

با سلام احتراماً بدینوسیله گواهی میشود که آقای …  به شماره شناسنامه… فرزند… از کارپذیران این … می باشند . بنا به اظهار خودشان درخواست وامی به  مبلغ … ریال معادل … تومان را از آن بانک نموده اند و شرکت تعهد می نماید مادامی که نامبرده با این … همکاری می نماید هر زمان که اقساط وام گیرنده به تعویق بیفتد طبق اعلام کتبی بانک از مطالبات نامبرده کسر و به حساب آن بانک واریز نماید و قبل از تسویه حساب احتمالی نامبرده با این … ، مراتب را کتباً به آن بانک اعلام نماید .

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *