اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران

نقل و انتقال سهام شرکت

0

راهنمای نقل و انتقال سهام شرکت

نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی صورت می پذیرد که حالات زیر را برای آن می توان متصور شد.

  • خارج شدن یک سهامدار از شرکت و واگذاردن سهام خود به اعضای دیگر شرکت
  • خارج شدن یک سهامدار از شرکت و واگذاردن سهام خود به شخص جدید در شرکت
  • خارج شدن یک یا چند سهامدار و واگذاردن سهام خود به اشخاص جدید و اعضای قبلی شرکت
  • خروج کلیه داری سهام خود به اشخاص کاملاض جدید که در واقع واگذاری شرکت و امتیازات آن می باشد.
جهت نقل و انتقال سهام شرکتهای سهامی اصولاً باید صورتجلسه ای تنظیم و افراد در آن سهام خود را واگذار نمایند. سپس فروشندگان و خریداران با مراجعه به ممیز مالیاتی شرکت مربوطه و پرداخت مالیات انتقال سهام خود اقدام به اخذ گواهی پرداخت مالیات نمایند و آن را به اداره ثبت شرکتها ارائه نمایند تا در پرونده ثبتی شرکت باقی بماند.

ولی می توان این نقل و انتقال سهام را به صورتی انجام داد که احتیاج به حضور در دارایی و پرداخت مالیات نباشد و این اقدام کاملاً قانونی و با مشکلات کمتری می باشد که آن نیز بی نام کردن سهام شرکت می باشد.ثبت شرکت , ثبت شرکتها

  •  مدارک لازم جهت نقل و انتقال سهامی شرکت
  • مراحل نقل و انتقال سهام شرکت
  • در صورت تنها نقل و انتقال سهام یک صورتجلسه و اگر سهام را بی نام کنند دو صورتجلسه می باشد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

کد امنیتی *