موجر و مستاجر – قانون روابط موجر و مستاجر

0

موجر و مستاجر – تملک آپارتمان – قانون روابط موجر و مستاجر

فصل پنجم- حق کسب يا پيشه يا تجارت

ماده 19- درصورتي که مستأجر محل کسب يا پيشه يا تجارت به موجب اجاره نامه ، حق انتقال به غير داشته باشد مي تواند براي همان شغل يا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمي به ديگري انتقال دهد.

هر گاه در اجاره نامه حق انتقال به غير سلب شده يا اجاره نامه اي در بين نبوده و مالک راضي به انتقال به غير نباشد بايد در مقابل تخليه مورد اجاره ، حق کسب يا پيشه يا تجارت مستأجر را بپردازد والا مستأجر مي تواند براي تنظيم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند ، در اين صورت دادگاه حکم به تجويز انتقال منافع مورد اجاره به غير و تنظيم سند اجاره نامه رسمي در بين نباشد صادر و رونوشت آن را به دفتر خانه مربوط ارسال مي نمايد و مراتب را به موجر نيز اعلام خواهد نمود مستأجر جديد از هر حيث نسبت به تمام شرايط اجاره قائم مقام مستأجر سابق خواهد بود .

هر گاه ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ حکم قطعي منافع مورد اجاره با سند رسمي به مستأجر جديد انتقال داده نشود حکم مزبور ملغي الاثر خواهد بود .

تبصره 1- در صورتي که مستأجر بدون رعايت مقررات اين ماده مورد اجاره را به ديگري واگذاري نمايد موجر حق درخواست تخليه را خواهد داشت و حکم تخليه عليه متصرف يا مستأجر اجرا خواهد شد ودر اين مورد مستأجر يا متصرف حسب مورد استحقاق دريافت نصف حق کسب يا پيشه يا تجارت را خواهد داشت .

تبصره 2- حق کسب يا پيشه يا تجارت به مستأجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستأجر جديد فقط با تنظيم سند رسمي معتبر خواهد بود.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون موجر و مستاجر در یک فایل قابل ویرایش روی لینک زیر کلیک کنید :

10,000 ریال – خرید
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *