موجبات نقض یا جهات تجدید نظر خواهی

0
78

موجبات نقض یا جهات تجدید نظر خواهی

نظریه مشورتی شماره 1833/7-18/6/1374 اداره حقوقی قوه قضائیه :

« بدون وصول اعتراض یا تجدیدنظر خواهی , مرجع تجدیدنظر در حکم را ندارد » . از ملاک این ماده و عمومات قواعد مربوط به تجدیدنظرخواهی موجبات نقض یا جهات تجدیدنظرخواهی با موضوع فرجام خواهی تفاوت دارد . بنابراین دیوان عالی کشور نمی تواند به آنچه که از آن فرجام خواهی نشده است , رسیدگی کند اما رسیدگی دیوان به جهاتی که در دادخواست فرجامی بیان نشده است , فاقد اشکال می باشد » .

برای خرید و دانلود تمام متن نظریات مشورتی مربوط به آیین دادرسی مدنی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000ریال – خرید

fbinstagram

پاسخ بدهید