اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران

مفقود شدن

0

مفقود شدن

سئوال ـ چنانچه دادخواستی با خواسته معین و در تاریخی معلوم به دفتر دادگاه تسلیم و ثبت دفتر دادخواست ها گردد لیکن قبل از ارسال به دادگاه مفقود شود آیا در صورتی که هزینه دادرسی مجدد تجدید دادخواست کند یا نه ؟

نظریه مشورتی شماره 5900/7-23/1059 اداره حقوقی قوه قضائیه :

« اصولاً طرح دعوی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است و در قبال وجهی که بابت این امر از خواهان گرفته می شود دادگستری به دعوی وی رسیدگی می کند بنابراین در مورد سئوال به ترتیبی که عنوان شده است چون گم شدن پرونده پس از ثبت در دفتر دادخواست ها بوده و خواهان در این خصوص مقصر نیست و اساساً در مرحله از دعوی نمی توان بیش از یک بار هزینه دادرسی دریافت دادرسی به منزله الصاق و ابطال تمبر محسوب می شود و اخذ مجدد هزینه دادرسی از خواهان مجوز قانونی ندارد » .

برای خرید و دانلود تمام متن نظریات مشورتی مربوط به آیین دادرسی مدنی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fbinstagram

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

کد امنیتی *