اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران

معنی حقوقی کلمه اقلیت‌های دینی

معنی حقوقی کلمه اقلیت‌های دینی

0

اقلیت‌های دینی:
ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند. (اصل سیزدهم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

کد امنیتی *