اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران

معنی حقوقی کلمه ابتکار

معنی حقوقی کلمه ابتکار

0
معنی حقوقی کلمه ابتکار

ابتكار :
عبارت از آفرينش روش‌هاي تازه براي پيشبرد كارها (نوآوري) است. (بند ط از ماده 1 آيين‌نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري ــ صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)

معنی لغات حقوقی ( الف )

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

کد امنیتی *