لایحه قانونی‌، واگذاری و تخلیه اماکن در فرودگاه

0

لایحه قانونی‌، واگذاری و تخلیه اماکن و محل ها در فرودگاه های کشور

ماده 1 – به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده می‌شود اماکن ‌و محل هایی نظیر دفتر کار شرکت ها و موسسات محل رستوران ‌، تریا، فروشگاه ‌، غرفه‌، کیوسک‌، زمین و غیره را در فرودگاه های کشور با احراز ارتباط با فعالیت ها و نیازمندی های هواپیمایی کشوری حسب ‌ضرورت به تشخیص خود، به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط به اجاره واگذار نماید.

تبصره – ترتیب‌، نحوه و شرایط واگذاری به‌موجب آیین‌نامه‌ای ‌خواهد بود که ظرف ‌یک ماه از تاریخ تصویب این قانون وسیله سازمان‌ هواپیمایی کشوری تهیه و به ‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 2 – واگذاری مکان و محل و تأسیسات در فرودگاه‌ها، مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب مرداد 1356 و قانون ‌محاسبات عمومی و آیین‌نامه‌های مربوط نبوده و از نظر تخلیه و تغییرات‌، در طی و انقضای مدت قرارداد یا لزوم تخلیه و هرگونه ‌تغییر به تشخیص و تقاضای سازمان هواپیمایی کشوری‌، دادستان‌شهرستان محل یا جانشین او دستور تخلیه و یا انجام تغییر را صادر می‌نماید.

تبصره – سازمان هواپیمایی کشوری ضرورت تخلیه را به ‌منظور بررسی‌، در یک هیات سه نفری که اعضای آن از طرف وزیر راه تعیین‌ می‌گردد، با ذکرجهت وعلت‌، مطرح ‌و در صورت‌ تایید هیات‌، تخلیه تقاضا خواهد شد. نظر هیات به اکثریت مناط اعتبار است‌.

ماده 3 – این قانون نسبت به کلیه اماکن و محل‌هایی که قبلاً در فرودگاه های کشور واگذار گردیده یا در تصرف و اختیار اشخاص قراردارد اعم از این‌که به ‌موجب قرارداد باشد یا به ‌صورت دیگری نیز تسری داده می‌شود و کلیه قراردادهای مربوط ملغی اعلام واستفاده‌ کنندگان از محل ها و اماکن فرودگاه ها مکلفند حسب مورد محل را تخلیه و یا آن دسته که ابقا و ادامه استفاده آنان ضروری ‌تشخیص داده شود بر طبق این قانون و آیین‌نامه مربوط ظرف دو ماه‌ با سازمان هواپیمایی کشوری قرارداد جدید امضا نمایند.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون موجر و مستاجر در یک فایل قابل ویرایش روی لینک زیر کلیک کنید :

10,000 ریال – خرید
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *