لايحه ثبت اراضي موات اطراف شهر تهران

3

 لايحه ثبت اراضي موات اطراف شهر تهران

ماده 1 – از تاريخ 28/5/31 قبول تقاضاي ثبت نسبت به اراضي بائر بلامالك و موات اطراف شهر تهران واقع در حدود ذيل از احدي پذيرفته نخواهد شد :
شرقاً و جنوباً از اضلاع خارجي خيابان هاي شهباز – شوش تا شعاع شش كيلومتر و شمالاً از ضلع خارجي خيابان شاهرضا تا شعاع 18 كيلومتر و غرباً از ضلع خيابان سي متري نظامي تا شعاع 36 كيلومتر.
ماده 2 – دولت مكلف است نسبت به اراضي فوقالذكر اقدام به درخواست ثبت نموده و اراضي مورد تقاضاي ثبت را جزو سرمايه بانك ساختمانيقرار دهد تا بانك مزبور طبق اساسنامه خود عمل كند.
ماده 3 – اشخاصي كه نسبت به اين قبيل اراضي ادعايي داشته باشند پس از ثبوت در محاكم در صورتي كه اراضي تاكنون به فروش رسيده يا تقسيم شده و يا به مؤسسات عمومي از قبيل مساجد ، مدارس ، مريضخانه و خيابان و غيره تخصيص داده شده بهايي را كه بانك به عنوان قيمت زمين دريافتداشته به محكومله مي پردازد و در صورتي كه در اراضي مورد ادعا تا اين تاريخ عمليات فوقالذكر انجام نشده بانك ساختماني مي تواند زمين را نگهداشته و قيمت قبل از مرغوبيت را به محكومله بپردازد و يا آن كه با اخذ حق تشرف و مرغوبيتي كه در اثر اقدامات بانك به وجود آمده است عين زمين را به محكومله مسترد دارد.
تبصره – نسبت به دعاوي فوقالذكر ارجاع امر به داوري ممنوع است.
ماده 4 – وزارت دادگستري و دارايي و كشاورزي مأمور اجراي اين قانون مي باشند.
به موجب قانون تمديد تبصره قانون الغاء كليه لوايح مصوب آقاي دكتر مصدق ناشيه از اختيارات لايحه قانوني مربوط به اراضي موات اطراف شهرتهران كه در تاريخ يكشنبه 25 تير ماه يك هزار و سيصد و سي و چهار به تصويب كميسيون هاي مشترك مجلسين رسيده موقتاً قابل اجرا مي باشد.

رئيس مجلس سنا – سيد حسن تقيزاده رئيس مجلس شوراي ملي – رضا حكمت

برای خرید و دانلود تمام متن قانون اراضی شهری و املاک در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

instagram fb

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.