قرار داد خرید دستکش

0
67

(( مشخصات پيمان ))

ماده 1) موضوع پيمان
عبارتست از خريد 000/300 جفت دستكش پارچه اي (موضوع درخواست خريد 1387710 ) طبق مشخصات فني پيوست
تبصره 1) فروشنده موظف است براساس مشخصات فني پيوست نسبت به ارسال نمونه اقدام نمايد.
تبصره 2) جهت اقلام خارجي ارائه اسناد ومدارك معتبر همچنين اسناد گواهي كيفيت ومبدا وگمركي در زمان تحويل كالا الزامي است.

www.mrlawyer.irآیین نگارشنامه نگاری اداری و رسمی

5,000ریال – خرید

پاسخ بدهید