قرارداد مضاربه

0

(قرارداد مضاربه )

 طرف اول قرارداد(مالك): خانم / آقاي ……………….. فرزند آقاي ………………………. داراي شناسنامه شماره ……………… صادره از ……………. متولد ………………………. ساكن : ………………………………………………….   طرف دوم قرارداد(مضارب): خانم / آقاي ………………………………. فرزند آقاي ………………………. داراي شناسنامه شماره ……………………………. صادره از ……………………………………… متولد ………………………. ساكن : …………………….   سرمايه : مبلغ …………….. ريال رايج كه تماماً و نقداً از سوي مالك به مضارب تأديه و تسليم گرديده و مضارب اقرار به دريافت آن ازمالك نمود.

www.mrlawyer.ir — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

10,000 ریال – -خرید
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *