قرارداد مراکز خدمات درمانی

0

قرارداد مراکز خدمات درمانی

این قرارداد براساس مفاد ماده 10و 190 به بعد قانون مدنی با تراضی طرفین و در مورخ …………………… بین متعاقدین ذیل منعقد گردید و طرفین ضمن عقد خارج لازم به پیروی از مفاد آن متعهد گردیدند:

ماده1:طرفین قرارداد

1-1: سایت آسو به نشانی اینترنتی www.asooshop.com  که در این قرارداد به اختصار سایت خوانده می شود.

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

10,000 ریال – خرید
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *