اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران

قرارداد توليد درس الكترونيكي

0

قرارداد توليد درس الكترونيكي 

اين قرارداد بين “………………….. به نمايندگي معاون …………….. آقاي……………………… ”
به نشاني: ………………………………….. ………. که ازاين پس” کارفرما “ ناميده مي­شود از يک طرف و شركت “…………………………………. ” به نمايندگي خانم/آقاي ” ………………. ” به نشاني :…………………….. ………………………………………. كه ازاين پس” مجري“ ناميده مي­شود، از طرف ديگر با شرايط ذيل منعقد مي گردد.

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

5,000 ریال – خرید
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

کد امنیتی *