اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران

قرارداد تخصيص تسهيلات

0

قرارداد مضاربه
بازرگاني داخلي(به استناد قرارداد تخصيص تسهيلات)

اين قرارداد بين امضا كنندگان ذيل:
الف) بانك ……………………. شعبه ……………………. به نشاني …………………………………………………………….. به عنوان مالك كه در اين قرارداد بانك ناميده مي شود از يك طرف.

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

5,000 ریال – خرید

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

کد امنیتی *