اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران

قرارداد تابلو برق

0

قرارداد تابلو برق

 این قرارداد در تاریخ ………….. فی مابین شرکت ……………… به نمایندگی ……………… به نشانی ………………………………….. تلفن ……………….. که در این قرارداد خریدار نامیده می شود از یک طرف و شرکت ………………. به نمایندگی …………….. و به نشانی ………………… تلفن …………………. از طرف دیگر فروشنده نامیده می شود جهت خرید ……………….. دستگاه تابلو برق جهت پروژه ………………….. به شرح زیر منعقد می گردد .

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

5,000 ریال – خرید
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

کد امنیتی *