قرارداد اجرای طرح پژوهشی

0

« قرارداد اجرای طرح پژوهشی »

 ماده 1 : طرفین قرارداد

اين قرارداد بين آقای ……………………….. به نمايندگی از طـرف سازمان ……………. به نشانی ………………کـه در اين قرارداد به اختصار «سازمان» ناميده می شود از يک طرف و…………………….                               نام پدر:…………………….. به شماره شناسنامه:……………… صادره از :………………………………به نشاني: ………………………………………… تلفن:…………………….که در اين قرارداد به اختصار«مجری طرح» ناميده می شود از طرف ديگر مـنعقد می گردد.

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

10,000 ریال – خرید
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *