قرارداد اجاره وسيله نقليه

0

با توكل به خداوند متعال اين قرارداد در تاريخ                           في
مابين                                 به نمايندگي                     به موجب معرفي نامه/ حكم كارگزيني شماره             مورخ         به عنوان متعهد له از يك طرف و آقاي / شركت                     شماره شناسنامه / ثبت                   صادره از / ثبت شده در                     به نمايندگي                                 كه طبق آگهي شماره                 روزنامه رسمي معرفي گرديده است و در اين قرارداد متعهد ناميده مي شود . طبق شرايط ذيل منعقد مي گردد و طرفين ملزم به كليه مفاد آن مي باشد .

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

5,000 ریال – خرید
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *