اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران

قرارداد اجاره خودرو

0

قرارداد اجاره خودرو

موضوع قرارداد :
اجاره خودروي سواري با راننده به منظور تردد در ساعات اداري و غيراداري در داخل و يا خارج شهر جهت انجام امور محوله طبق درخواست كارفرما

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

5,000 ریال – خرید
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

کد امنیتی *