قانون واگذاري قيمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور

0

قانون واگذاري قيمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور به سازمان مذكور تازمان تعيين قيم توسط دادگاه صالح

ماده واحده – دركليه مواردي كه سازمان بهزيستي كشور متكفل امور فرد محجوري مي گردد كه محتاج نصب قيم باشد مكلف است جهت نصب قيم موضوع را به مراجع قضايي مربوطه اعلام نمايد. تازماني كه دادگاه فرد معيني را به عنوان قيم نصب نكرده در موارد ضروري رئيس دادگستري محل مي تواند رئيس سازمان بهزيستي كشور و مديران كل و روساي ادارت بهزيستي محل رابا حق توكيل به غير موقتاً به عنوان نماينده قانوني محجورين با اختيارات و مسئوليت هاي قانوني قيم منصوب نمايد. تشخيص ضرورت به عهده سازمان مذكور مي‌باشد.

تبصره – تهيه وتصويب آيين نامه اجرایی اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون به عهده وزارت دادگستري و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مي باشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره درجلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و نهم تيرماه يك هزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و درتاريخ 8/5/1376به تأیید شوراي نگهبان رسيده است.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون زنان و ازدواج در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

10,000 ریال – خرید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *