Let’s travel together.

قانون جنگ و جرائم تخلف در وضعیت قرمز و زرد چیست؟

تعریف قانون جنگ

قانون جنگ (انگلیسی: Law of war) یا حقوق جنگ، بخشی از حقوق بین‌الملل است، که به شرایط شروع جنگ و رفتار طرف‌های متخاصم می‌پردازد. قوانین جنگ، حاکمیت و ملیت، دولت‌ها و سرزمین‌ها، اشغال و سایر شرایط مهم حقوق بین‌الملل را تعریف می‌کند. از جمله موضوعات دیگر در این حوزه، قوانین جنگ مدرن است، که به اعلان‌های جنگ، پذیرش تسلیم و رفتار با اسیران جنگی می‌پردازد.

تخلّفات زمان جنگ و مجازات‌های آن در ایران

تخلّفات زمان جنگ و مجازات‌های آن دستورالعمل اجرایی این دستورالعمل که در جلسه مورّخ ۱۳۵۹.۸. ۲۵ به‌تصویب شورای عالی قضایی رسیده‌است، جهت اجرا به کلیه حکّام شرع دادسراهای انقلاب اسلامی ایران ابلاغ می‌شود: تخلّفات و جرایم زمان جنگ و حدود و مجازات‌های مربوط به آن برای کلیه افراد، اعم از نظامی، انتظامی، کارمند، پاسدار و مردم (ایرانی و خارجی‌) بخش اول –عدم رعایت استتار نور منازل در زمان اجرای خاموشی

جرایم‌عدم استتار در وضعیت قرمز و زرد نوع جرم حدود مجازات

۱. ایجاد عمدی نور قوی محکوم نمودن عامل ]به‌حبس‌[از یک‌ماه تایک‌سال و قطع برق متخلّف به حسب مورد از یکماه تا یک سال (حبس‌های کمتر از دو ماه و یک‌روز، قابل خرید از قرار روزی ۵۰۰ ریال می‌باشد)

۲. عدم استتار کامل تعمدی با نور معمولی قطع برق از یک هفته تا چهارماه

۳. ایجادنورقوی از بی‌مبالاتی‌وفراموشی قطع برق از یک هفته تا چهارماه

۴. عدم استتار کامل با نور معمولی از بی‌مبالاتی قطع برق برای مدت یک هفته ب‌)عدم استتار اما در وضعیت عادی و سفید

۵. مشابه بند (۱) محکوم نمودن عامل از یک هفته تا دو ماه حبس‌قابل خرید و قطع برق متخلّف از یک ماه تا سه ماه

۶. مشابه بند (۲) قطع برق از دو هفته تا دو ماه

۷. مشابه بند (۳) قطع برق از دو هفته تا دو ماه

۸. مشابه بند (۴) قطع برق به مدت دو هفته بخش دوم –عدم رعایت استتار نور وسایل نقلیه در زمان اجرای خاموشی

۹. استفاده عمدی از نور بالا وکامل، بدون استتار در مورد خودروی شخصی، توقیف خودرو وگواهینامه راننده از یک ماه تا یک سال و در موردخودروی همگانی غیردولتی، ازیک هفته تا پانزده‌روز، مگر آن‌که ثابت شود راننده خودرو یک عنصرضد انقلاب است که در این صورت باید امتیاز پلاک‌او لغو شود و در مورد خودروی تجارتی یاسازمانی یا دولتی، خودرو باید به‌اداره متبوع‌تحویل گردد و راننده به پرداخت جریمه نقدی از۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ ریال محکوم می‌شود.

چنانچه‌راننده خودرو دولتی از پرداخت جریمه خودداری‌کند اداره متبوع باید مطابق حکم دادگاه از حقوق اوکسر نماید و در صورت نداشتن گواهینامه و کارت، طبق قانون راهنمایی و رانندگی باوی رفتارشود. ۱۰. استفاده از نور بالا و کامل از بی‌مبالاتی توقیف گواهینامه و خودرو از ی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.