قانون تأمين زنان و كودكان بي سرپرست

0

قانون تأمين زنان و كودكان بي سرپرست

ماده 1 – به پيروي از تعاليم عاليه اسلام در جهت حفظ شئون و حقوق اجتماعي زن و كودك بي سرپرست و زدودن آثار فقر از جامعه اسلامي و به منظور اجراي قسمتي از اصل بيست و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، زنان و كودكان بي سرپرستي كه تحت پوشش قوانين حمايتي ديگري نيستند از حمايت هاي مقرر در اين قانون بهره مند خواهند شد.

ماده 2 – مشمولان اين قانون عبارتند از :

1 – زنان بيوه – بيوه به زناني اطلاق مي شود كه به عقد ازدواج ( دائم يا منقطع) درآمده و سپس به يكي از دلايل طلاق، فوت شوهر، فسخ عقد، صدور حكم موت فرضي، بذل مدت و يا انقضاي مدت در نكاح منقطع، شوهر خود را از دست داده باشند.

2 – زنان پير و سالخورده – زنان بي سرپرست و مسني هستند كه قادر به تأمين معاش خود نباشند.

3 – ساير زنان و دختران بي سرپرست – به زنان و دختراني اطلاق مي شود كه بنا به عللي از قبيل : مفقودالاثر شدن يا از كارافتادگي سرپرست، به طور دائم يا موقت بدون سرپرست ( نان آور) مي مانند.

4 – كودكان بي سرپرست – به كودكاني اطلاق مي شود كه بنا به هر علت و به طور دائم يا موقت، سرپرست خود را از دست داده باشند.

تبصره 1 – پسران موضوع بند 4 اين ماده تا رسيدن به حداقل سن قانوني ( مندرج در قانون كار) و دختران تا زماني كه ازدواج نمايند مشمول اين قانون باقي خواهند ماند مگر اين كه تحت سرپرستي قرار گيرند يا به نحوي تمكن مالي بيابند.

تبصره 2 – پسراني كه ادامه تحصيل دهند به شرط وجود اعتبار تا پايان تحصيل مشمول مفاد اين قانون مي باشند.

ماده 3 – زنان و كودكان بي سرپرست كه به هر نحو از مستمري هاي بازنشستگي، ازكارافتادگي و بازماندگان بهره مند مي شوند و يا از تمكن مالي برخوردار باشند از شمول مقررات اين قانون خارج هستند.

ماده 4 – حمايت هاي موضوع اين قانون عبارتند از :

1 – حمايت هاي مالي شامل تهيه وسايل و امكانات خودكفايي يا مقرري نقدي و غير نقدي به صورت نوبتي يا مستمر.

2 – حمايت هاي فرهنگي، اجتماعي شامل ارائه خدماتي نظير خدمات آموزشي ( تحصيلي)، تربيتي، كاريابي، آموزش حرفه و فن جهت ايجاد اشتغال، خدمات مشاوره اي و مددكاري جهت رفع مسائل و مشكلات زندگي مشمولان و به وجود آوردن زمينه ازدواج و تشكيل خانواده.

3 – نگهداري روزانه يا شبانه روزي كودكان و زنان سالمند بي سرپرست در واحدهاي بهزيستي يا واگذاري سرپرستي و نگهداري اين گونه كودكان و زنان به افراد واجد شرايط.

تبصره – كليه مشمولان واجد شرايط كه از سلامتي جسمي و رواني برخوردارند به تشخيص مددكاران ذيربط، جهت شركت در دوره هاي آموزش حرفه اي و كاريابي معرفي مي شوند.

ماده 5 – ميزان و مدت پرداخت مقرري ماهيانه طبق آيين نامه اي تعيين مي گردد كه بنا به پيشنهاد سازمان بهزيستي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره – پرداخت مقرري نقدي و غير نقدي تا احراز موارد مندرج در ماده (6) اين قانون ادامه خواهد يافت.

ماده 6 – در موارد زير مقرري مشمولان قطع خواهد شد.

1 – در صورت ازدواج، رجوع يا تحت تكفل قرار گرفتن.

2 – يافتن تمكن مالي.

3 – خودداري از شركت در دوره هاي آموزشي ( تحصيلي) و آموزش بدون عذر موجه.

4 – امتناع از قبول شغل مناسب پيشنهادي.

تبصره – در صورت محكوميت كيفري كه منجر به بازداشت و زندان شود، مقرري مربوط در مدت محكوميت قطع خواهد شد.

ماده 7 – هر كس بر اساس اسناد و گواهي ها خلاف يا با توسل به عناوين تقلبي از مزاياي مقرر در اين قانون به نفع خود استفاده نمايد به رد عين يا معادل كمك هاي نقدي و غير نقدي دريافتي و نيز تا دو برابر آن جريمه محكوم مي شود و چنانچه موجبات استفاده اشخاص ثالث را من غير حق فراهم نمايد به جزاي نقدي تا سه برابر مزبور محكوم خواهد شد.

تبصره 1 – كليه خسارات و وجوه حاصله از جرائم نقدي مقرر در اين قانون جزء درآمد اختصاصي سازمان بهزيستي و در يك رديف درآمد و هزينه مستقل همه ساله در قانون بودجه منظور و طبق آيين نامه اي كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد هزينه مي گردد.

تبصره 2 – سازمان بهزيستي مي تواند از هدايا و كمك هاي اشخاص حقيقي و حقوقي در جهت اجراي اين قانون استفاده نمايد.

ماده 8 – چنانچه مشمولان اين قانون، اشتغال، ازدواج يا رجوع خود را مكتوم داشته و مقرري دريافت دارند، برابر ماده 7 اين قانون مورد پيگرد قرار خواهد گرفت.

ماده 9 – سازمان بهزيستي كشور مجري اين قانون خواهد بود و موظف است آيين نامه هاي اجرايي مربوط را ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ قانون با هماهنگي كليه نهادها و دستگاه هاي ذيربط تهيه و جهت تصويب به هيأت وزيران تقديم نمايد.

تبصره – اجراي اين قانون مانع از انجام وظايف قانوني و موارد پيش بيني شده در اساسنامه كميته امداد امام خميني ( ره) نمي باشد و كميته مزبور در چارچوب وظايف قانوني خويش كماكان نسبت به ارائه خدمات مربوط ادامه خواهد داد.

ماده 10 – كليه وزارتخانه ها، سازمان هاي دولتي و وابسته به دولت، مؤسسات عمومي و سازمان هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام مي باشد موظفند همكاري هاي لازم را در زمينه اجراي اين قانون با سازمان بهزيستي كشور معمول دارند.

قانون فوق مشتمل بر ده ماده و هشت تبصره در جلسه روز يكشنبه بيست و چهارم آبان ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 27/8/1371به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نوري

برای خرید و دانلود تمام متن قانون زنان و ازدواج در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

10,000 ریال – خرید
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *