قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قوانین مربوط به‌شهرداری و نوسازی و عمران شهری‌

0

 

قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قوانین مربوط به‌شهرداری و نوسازی و عمران شهری‌

ماده واحده – موارد ذیل از قانون شهرداری و قانون نوسازی و عمران شهری به شرح زیر اصلاح‌ می‌شود:
1 – در تبصره یک ماده 23 قانون اصلاح قانون نوسازی و عمران شهری سال 1350 بعد ازعبارت ( نقشه ‌های تفصیلی را تهیه و اراضی ‌) و همچنین بعد از عبارت ( اراضی بایر و مزروعی‌) عبارت ( و باغ ها ) اضافه می‌شود.
2 – شهرداری تهران مجاز است موارد مذکور در بند 8 ماده 55 و ماده 84 قانون شهرداری مصوب‌سال 1334 و مواد 54 و 111 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به‌قانون شهرداری‌مصوب سال 1345 و همچنین تبصره 5 ماده 2 و مواد 15 – 16 – 22 و 31 قانون نوسازی و عمران ‌شهری مصوب سال 1347 را پس از تصویب انجمن شهر به موقع اجراء بگذارد.

تبصره – وزارت کشور می‌تواند به هر یک از شهرداری ها که مقتضی بداند اجازه دهد تمام یا برخی ‌از مواد و تبصره‌های مندرج در این بند را پس از تصویب انجمن شهر مربوط به موقع اجراء بگذارد.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون شهر و شهرداری در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

10,000 ریال – خرید
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *