قانون اساسی – فصل سیزدهم ‌- شورای عالی امنیت ملی‌

0

فصل سیزدهم – شورای عالی امنیت ملی

اصل یکصد و هفتاد و ششم – به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری ‌از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ‌، شورای عالی ‌امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل ‌می‌گردد.

  1. تعیین سیاست های دفاعی – امنیتی کشور در محدوده سیاست های‌ کلی تعیین ‌شده از طرف مقام رهبری‌.
  2. هماهنگ ‌نمودن فعالیت های سیاسی ‌، اطلاعاتی ‌، اجتماعی ‌، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی – امنیتی‌.
  3. بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی‌.

اعضای شورا عبارتند از :

رؤسای قوای سه‌گانه‌ .

رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح‌.

مسؤول امور برنامه و بودجه‌.

دو نماینده به انتخاب مقام رهبری‌.

وزرای امور خارجه‌، کشور، اطلاعات‌.

حسب مورد وزیر مربوط و عالی‌ترین مقام ارتش و سپاه‌.

شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود ، شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد. ریاست هریک از شوراهای فرعی با رئیس جمهور یا یکی از اعضای شورای ‌عالی است که از طرف رئیس جمهور تعیین می‌شود.

حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد.
مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل ‌اجرا است‌.

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *