اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران

قانون اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها

0

 قانون اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها

ماده واحده – کارفرمایان مکلفند طرح طبقه بندی مشاغل درکارگاه های خود را که شامل شرح وظایف ، شرایط احراز و ارزیابی مشاغل – دستورالعمل اجرایی طرح و جدول مزد – تغییرات جداول مزد ناشی از تغییر حداقل مزد در مناطق و صنایع و همچنین سایرضوابط فنی مربوط می باشد، طبق آیین نامه‌ای که به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید در مهلت هایی که شورای مزبور تعیین خواهد کرد تهیه و به موقع اجرا بگذارند.
تبصره 1– وزارت کار و امور اجتماعی برای تسهیل طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها به دفاتر مشاور فنی طبقه بندی مشاغل که صلاحیت فنی آنان مورد تأیید شورای عالی کار قرار گیرد براساس ضوابطی که شورای مزبور تعیین خواهد کرد اجازه کار خواهد داد.

تبصره 2- در صورتی که کارفرمایان مشمول این قانون در پایان مهلت های تعیین شده مشاغل کارگاه های خود را طبقه بندی ننمایند وزارت کار و امور اجتماعی انجام این امر را به یکی از دفاتر مشاورفنی طبقه بندی مشاغل واگذار خواهد نمود و کارفرما مکلف است هزینه های مربوط را با اعلام وزارت کار و امور اجتماعی به دفترمشاور فنی مذکور بپردازد. به علاوه 10% هزینه های مشاوره را به عنوان جریمه به حساب خزانه پرداخت نماید.

تبصره 3 – مابه التفاوت احتمالی دستمزد ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه های موضوع این قانون همچنین کارگاه هایی که قبلا به موجب مقررات مصوب 7/3/49 شورای عالی کار مکلف به طبقه بندی مشاغل از لحاظ مزد گردیده‌اند از تاریخ خاتمه اولین مهلت قابل پرداخت است .

تبصره 4 – مرجع محاسبه و تعیین میزان مطالبات کارگران وهمچنین میزان هزینه های موضوع تبصره 2 در صورت بروزاختلاف ، هیأت حل اختلاف مذکور در ماده 40 قانون کار می باشد و رأی هیأت مزبوردر این مورد قطعی و لازم الاجرا است .

تبصره 5 – حداقل مزد ماده 22 قانون کار باتوجه به ضروریات وحوائج زندگی یک خانواده کارگری و تأثیر آن بر سایر سطوح مزد ازتاریخ تصویب این قانون هر یک سال یک بار تعیین و پس از تصویب شورای عالی کار و امور اجتماعی به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده و پنج تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه 24/11/1352، در جلسه روز سه‌شنبه هفتم اسفند ماه‌ یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضي

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین و مقررات کار ، تامین اجتماعی و بیمه در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

کد امنیتی *