اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران

فرم قرارداد استخدامی

0

فرم قرارداد استخدامي مسئولين فني كارگاهها وكارخانجات صنايع غذايي ،آرايشي وبهداشتي
با استناد به قانون كار جمهوري اسلامي ايران اين قرارداد بين خانم / آقاي مهندس/دكتر ……………………….. كه از اين پس به عنوان موسس / مدير عامل شركت / موسسه………………………. كه ازاين پس كارفرما ناميده مي شود از طرف ديگر منعقد مي گردد وطرفين مستند به ماده 10 قانون مدني اجراي مفاد آن را تعهد ومورد تاييد قرارمي دهند .
تذكر : انعقاد اين قرارداد الزامي به عضويت اجباري مسئولين فني در اين جامعه نمي نمايد .

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

5,000 ریال – خرید
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

کد امنیتی *