ضوابط مربوط به تعیین مقدار زمین مورد نیاز مؤسسات آموزش عالی

0

 

ضوابط مربوط به تعیین مقدار زمین مورد نیاز مؤسسات آموزش عالی

1 – زمین مورد نیاز مؤسسات آموزش عالی شامل فضاهای آموزشی ، کمک آموزشی ، فضاهای خدماتی و فوق برنامه ، خدمات پشتوانه ای ، فضاهای باز و سبز و درختکار و ورزشی ، با توجه به امکانات موجود در شهرهای مختلف کشور به شرح زیر تعیین می‌گردد.

1-1- در داخل محدوده ساخته شده کلیه شهرها و محدوده توسعه آتی شهرهای مشهد – اصفهان – تبریز و شیراز 70 متر مربع به ازاء هر دانشجو.

2-1- داخل محدوده توسعه آتی شهرها (به جز شهرهای مشهد – اصفهان – تبریز و شیراز) 100متر مربع به ازاء هر دانشجو.

تبصره 1 – در مواردی که خوابگاه های دانشجویي و منازل سازمانی بنا به تشخیص شورای گسترش آموزش عالی در داخل محوطه دانشگاه پیش بینی شود در مورد بند 2-1 ، 50 مترمربع به سرانه های این بند اضافه خواهد شد.

تبصره 2 – این ارقام سرانه موضوع این بند شامل زمین های موردنیاز برای مزارع نمونه و تحقیقاتی دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی و دامپزشکی نمی باشد.

2 – تعیین کاربری آموزش عالی در طرح های جامع و هادی متناسب با تعداد دانشجویان در10سال بعد بر اساس درخواست وزارت فرهنگ و آموزش عالی و متناسب با مصوبات شورای گسترش آموزش عالی خواهد بود.
3 – سطوحی که طبق سرانه های این مصوب تخصیص یابد تا زمانی که تحت اشغال ساختمان درنیامده باید متناسب با برنامه اجرایی پروژه تحت پوشش فضای سبز در آید.

4 – طرح مؤسسات آموزش عالی به صورت شهرها یا شهرک های مستقل دانشگاهی در خارج از محدوده استحفاظی شهرها باید به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد.

5 – چنانچه در دانشگاه های علوم پزشکی ، ایجاد بیمارستان در دخل محوطه دانشگاه پیش بینی شود 20 هکتار برای احداث یک بیمارستان 540 تختخوابی قابل توسعه تا 720 تخت و یک کلینیک دندانپزشکی به سطح مورد نیاز اضافه خواهد شد.

6 – در کلیه زمین های واگذاری قبلی ، سطوح مازاد بر سرانه های این مصوبه باید با تصویب کمیسیون ماده 5 یا شورای عالی به کاربری های لازم شهر اختصاص یابد.

7 – ضوابط مربوط به تعیین سطوح مورد نیاز دانشگاه پیام نور و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی تکمیلی توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی پیشنهاد و به تصویب شورای عالی شهرسازی خواهد رسید.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون شهر و شهرداری در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

10,000 ریال – خرید

fb

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *