ضوابط اجرايي تبصره 1 ماده186 اصلاحی قانون ماليات هاي مستقيم

0

 

ضوابط اجرايي تبصره 1 ماده186 اصلاحی قانون ماليات هاي مستقيم

1- كليه اشخاص حقوقي و همچنين اشخاص حقيقي مشمول فصل ماليات بردرآمد مشاغل موضوع قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه مصوب 27/11/80 كه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه تقاضاي خود را براي استفاده از تسهيلات بانك ها و يا مؤسسات اعتباري تسليم مي نمايند و ميزان استفاده آنها از تسهيلات هر بانك يا مؤسسه اعتباري در ظرف يكسال شمسي براي اشخاص حقوقي يك ميليارد و پانصد ميليون ريال يا بيشتر و براي اشخاص حقيقي يكصد و پنجاه ميليون ريال يا بيشتر باشد ، مشمول حكم اين تبصره مي باشند.

2- بانك ها و مؤسسات اعتباري مكلفند قبل از اعطاي تسهيلات به اشخاص موضوع بند (1) فوق الذكر نسخه اي از صورت هاي مالي دريافتي از متقاضي را ضمن تطبيق مندرجات آن با اصل ، حسب مورد به اداره امور مالياتي محل شغل يا اقامتگاه قانوني اشخاص مذكور ارسال دارند . صورت هاي مالي ارسال شده به ادارات امور مالياتي كاملاً محرمانه تلقي مي شود و جز براي تشخيص ماليات مؤدي مورد استفاده قرار نخواهد گرفت .

3- اداره امور مالياتي مربوط مكلف است در اين باره به ترتيب زير اقدام نمايد :
الف – در صورت احراز معاف بودن مؤدي از پرداخت ماليات يا عدم تعلق ماليات ، در همان روز مراجعه ، گواهينامه اي داير بر معافيت و يا عدم تعلق ماليات كه مؤيد وصول صورت هاي مالي نيز باشد ، صادر و به مؤدي تسليم يا به بانك و يا مؤسسه اعتباري ذيربط ارسال نمايد .
ب – در صورت تعلق ماليات ، ظرف سه روز از تاريخ پرداخت ماليات هاي قطعي شده و يا ترتيب پرداخت ، گواهينامه داير بر پرداخت يا ترتيب پرداخت صادر و ضمن اعلام وصول صورت هاي مالي ، به مؤدي تسليم يا به بانك و يا مؤسسه اعتباري ذيربط ارسال نمايد .
ج – در صورتي كه ماليات مورد مطالبه در جريان رسيدگي بوده و به مرحله قطعيت نرسيده باشد ، در همان روز مراجعه گواهينامه مبني بر بلامانع بودن استفاده از تسهيلات بانكي كه مؤيد وصول صورت هاي مالي نيز باشد ، صادر و به مؤدي تسليم و يا به بانك و يا مؤسسه اعتباري ذيربط ارسال نمايد.

4- منظور از صورت هاي مالي در مورد اشخاص حقوقي و هم چنین آن دسته از اشخاص حقيقي که مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی روزنامه و کل می باشند، ترازنامه و حساب سودوزيان و در مورد آن دسته از اشخاص حقيقي که مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی مشاغل هستند حساب درآمد و هزينه عملكرد سال قبل از سال درخواست استفاده از تسهيلات مي باشد و در مورد صاحبان مشاغلی که مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی نمی باشند، صورت هاي مالي اسناد و مداركي است كه براي استفاده از تسهيلات به بانك ارائه مي شود.

5- گواهي صادره موضوع اين مصوبه براي يك سال شمسي معتبر است و براي اخذ تسهيلات مجدد طي يك سال نيازي به اخذ گواهي مجدد نخواهد بود.

6- استفاده از تسهيلات بانكي به منظور خريد يا احداث مسكن شخصي و فعاليت هاي بخش كشاورزي مشمول ضوابط اجرايي موضوع تبصره ماده 186 قانون مالیات های مستقیم ( ماده 53 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 7/2/1371) نخواهد بود .

7- بانك ها و مؤسسات اعتباري مكلفند مفاد اين ضوابط را به طرق مقتضي به اطلاع مشتريان خود برسانند.

ابراهيم شيباني- رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
عيسي شهسوار خجسته – رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین مالیاتی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *