صورت جلسه تغيير نام مؤسسه

0

مجمع عمومی فوق العاده مؤسسه …………………………… ثبت شده به شماره …………………………… درتاريخ ………………….. با حضور كليه شركاء درمحل مؤسسه تشكيل و نسبت به تغيير نام مؤسسه اتخاذ تصميم گرديد :

  1. نام مؤسسه از ………………………. به مؤسسه ……………………تغيير يافت .
  2. ماده ………………. اساسنامه به شرح فوق اصلاح گرديد .
  3. به آقای / خانم ………………….. ( احد از شركاء ) وكالت داده می شود تا نسبت به امضاء دفاتر ثبت شركت ها اقدام نمايد .

    نام و نام خانوادگی شركاء                             فرزند                    امضاء شركاء

1) آقای / خانم ………………………..                 …………………                ……………………

2) آقای / خانم ………………………..                 …………………                ……………………

3) آقای / خانم ………………………..                 …………………                ……………………

4) آقای / خانم ………………………..                 …………………                ……………………

5) آقای / خانم ………………………..                 …………………                ……………………

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *