صورت جلسه تبديل شركت با مسئوليت محدود به سهامی خاص

0

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شركت …………………………………………………. با مسئوليت محدود

مجمع عمومی فوق العاده شركت ……………………………………………………….. با مسئوليت محدود ثبت شده

به شماره ……. با حضور كليه شركاء درساعت ……. روز ……. مورخ ……. در محل شركت تشكيل و تصميمات زير اتخاذ گرديد :

 1. در مورد وضعيت حقوقي شركت بحث و مذاكره شد و نوع شركت از مسئوليت محدود به سهامی خاص تبديل گرديد .
 2. اساسنامه مشتمل بر ……. ماده به تصويب و امضاء كليه سهامداران رسيد .
 3. سرمايه شركت مبلغ ………………….. ريال كه به …………………. سهم ……………… هزارريالی بانام / بی نام تماماً پرداخت گرديد
  كه با توجه به ميزان سهم الشركه شركاء ميزان سهام هريك از سهامداران شركت به شرح زير تعيين گرديد :
 • الف) آقای ………………………. دارنده ……. سهم ……. با نام / بی نام
 • ب) آقای ………………………. دارنده ……. سهم ……. با نام / بی نام
 • ج ) آقای ………………………. دارنده ……. سهم ……. با نام / بی نام
 • د) آقای ………………………. دارنده ……. سهم ……. با نام / بی نام
 1. پس از تبديل نوع شركت به سهامی خاص به تجويز ماده 88 قانون اصلاحي تجارت برای انتخاب هيئت مديره اخذ رأی به عمل آمد و آقايان :
 2.  1- ………………………. 2-………………………. 3-………………………. 4-خانم ………………………. به سمت اعضاء هيئت مديره شركت برای مدت دو سال انتخاب شدند .
 3. برای تعيين بازرس اصلی و علی البدل بحث و مذاكره شد و پس از اخذ رأی آقای ………………………. به سمت بازرس اصلی و آقای ………………………. به سمت بازرس علی البدل برای مدت يك سال انتخاب گرديدند .
 4. روزنامه ……………………….  به عنوان روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهی های مربوط به شركت تعيين گرديد .
 5. افراد انتخاب شده با امضاء ذيل صورت جلسه سمت ها و مسئوليت های خود را قبول نمودند.
 6. مجمع به آقای دكتر ……………………….  وكالت داد تا با مراجعه به اداره ثبت شركت ها نسبت به ثبت شركت و مصوبات مجمع و درج آگهی در مطبوعات و هر اقدامی كه لازم است معمول دارد .

امضاء هيئت رئيسه                                                                           امضاء هيئت مديره و بازرسان

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.