اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران

رفع ابهام جهت میزان قیمت خواسته

0

رفع ابهام جهت میزان قیمت خواسته

سئوال ـ با توجه به این که مطابق بند «14» از ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین , در صورتی که خواسته در دعاوی مالی در موقع تقویم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دوهزار ریال تمبر ابطال می شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید و توجه به بند «4» ماده (78) و ماده (686) قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه دعوی مطروحه قبل از تعیین بهای خواسته رد شود با عنایت به این که طبق مفهوم مخالف بند «6» ماده (19) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب , حکمی که خواسته آن کمتر از یک میلیون ریال باشد قطعی است آیا چنین حکمی قابل تجدیدنظر است یا خیر ؟

نظریه مشورتی شماره 5151/7-28/7/1376 اداره حقوقی قوه قضائیه :

« با توجه به ماده (686) قانون آیین دادرسی مدنی و بند «4» ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دوات و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 , دادگاه باید قیمت خواسته را پیش از صدور حکم مشخص نماید و قبل از تعیین آن صدور حکم صحیح نبوده و در حال حاضر باید از آن رفع ابهام شود » .

برای خرید و دانلود تمام متن نظریات مشورتی مربوط به آیین دادرسی مدنی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fbinstagram

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

کد امنیتی *